Omatoimikirjastot

Omatoimikirjastoiksi kutsutaan kirjastoja, joihin on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Näitä kirjastoja voit käyttää myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Omatoimiaikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa, mutta tiloja valvotaan teknisesti mm. kameroin. Yleensä omatoimikirjastossa voi lainata, palauttaa, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä ja vaikkapa työskennellä tai kokoustaa. Langaton verkko on käytettävissä. Henkilökunnan palveluajat ja omatoimisen käytön ajat kerrotaan kunkin kirjaston omilla sivuilla.

Omatoimikirjasto on käytössä Espoossa Aktiivisen oppimisen keskuksessa AKUssa Suurpellossa, Haukilahden, KalajärvenKarhusuon ja Kauklahden kirjastoissa sekä LaajalahdenViherlaakson, Laaksolahden ja Nöykkiön kirjastoissa. Vantaalla se on käytössä Pointin ja Pähkinärinteen kirjastoissa. Myös Kauniaisten kirjasto on omatoimikirjasto. Näihin kirjastoihin Helmet-kirjaston asiakas pääsee sisään omalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Tiedotamme uusien omatoimikirjastojen käyttöönotosta Helmet.fissä.

Tältä näyttää Omatoimikirjastoon meno (Opinmäen Akku esimerkkinä).

Espoon omatoimikirjaston käyttösäännöt

Kauniaisten omatoimikirjaston käyttösäännöt

Vantaan omatoimikirjaston käyttösäännöt

Muu aukiolojen ulkopuolinen käyttö

On myös kirjastoja, joissa ei ole varsinaista omatoimikirjaston teknistä järjestelmää, mutta joissa aukiolojen ulkopuolinen käyttö on mahdollistettu paikallisille yhteisöille muilla keinoilla.

Tällaisia ovat Suomenlinnan kirjasto, jota suomenlinnalaiset voivat käyttää matkakortilla, ja Käpylän kirjasto, jonka tiloja voivat käyttää aukiolojen ulkopuolella paikalliset järjestöt. Myös Jakomäen kirjastossa on omatoimikäyttöä. Lisätietoa Jakomäen omilta sivuilta.

Omatoimikäyttö normaalin aukiolon puitteissa

Joissakin kirjastoissa osa varsinaisesta aukioloajasta on omatoimiaikaa, jolloin kirjasto on avoinna ilman asiakaspalvelua (henkilökuntaa on paikalla muissa tehtävissä). Sisään pääsee normaalisti, koska kirjautumista vaativaa järjestelmää ei ole. Yleensä tämänkaltaista omatoimiaikaa on arkiaamuisin tai viikonloppuisin. Tällaisia kirjastoja ovat mm. Kallion, Myyrmäen ja Tikkurilan kirjastot.