Kaupunkilaiset toivovat Kalasataman kirjastolta vastapainoa kiireiselle arjelle

Kalasatamaan avautuu 15.1.2024 Helsingin kaupungin 38. kirjasto. Kaupunkilaisten näkemyksiä ja toiveita Kalasataman kirjastosta kerättiin sekä verkossa että paikan päällä tulevassa kirjastotilassa. Vastauksia saattoi jättää Kerro kantasi -sivustolla ja kuudessa avoimessa työpajassa 14.2.–5.3. Lapsille ja nuorille järjestettiin yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa viisi omaa työpajaa, joissa omia kirjastoideoita sai kehitellä esimerkiksi piirtämällä.  

Perhekirjaston idea jakoi vastaajia

Kalasataman kirjastosta suunnitellaan lasten ja perheiden palveluihin painottuvaa kirjastoa. Tämä lähtökohta jakoi aikuisia vastaajia. Osa kiitteli ratkaisua ja näki Kalasataman alueen tarvitsevan lisää turvallista tilaa, johon perheet ja koululaiset ovat tervetulleita. Toiset taas kokivat perhekirjaston idean ulossulkevaksi ja toivoivat kaikkien ikäryhmien huomioimista kirjastossa.

Lapsilla ja aikuisilla yhteisiä näkemyksiä

Aikuisten ja lasten toiveista löytyi kuitenkin paljon yhteistä. Molemmat kaipasivat kirjastolta vastapainoa sen ulkopuoliselle tilalle: arjen kiireelle, kauppakeskuksen hälinälle ja Kalasataman modernin rouhealle ilmeelle. Rauhallinen ja viihtyisä tunnelma sekä viherkasvit olivat kaikkien vastaajien toiveissa. Lasten ja nuorten suunnitelmissa toistuivat erilaiset huoneet, sopet, majat ja kolot, joihin saisi vetäytyä olemaan ja lukemaan omassa rauhassa tai kaverin kanssa. Aikuiset toivoivat kirjastolta eniten hiljaista työskentelytilaa, mukavia istuimia ja lukunurkkia.

Lasten ja nuorten näkökulmasta kirjastoon tarvittaisiin tilaa pelaamiseen, läksyjen tekemiseen, lukemiseen, oleiluun, rauhoittumiseen sekä askarteluun ja taiteiluun. Kirjoille kaivattiin leikkisiä ja yllätyksellisiä hyllyjä.

Iso osa aikuisista toivoi, että kirjastosta löytyisi kirjakokoelma myös aikuisille. Aikuisten kirjavalikoimalta toivottiin vaihtuvuutta ja yllätyksellisyyttä. Runsaasti toiveita tuli myös paperisista lehdistä.

Toiveisiin vastataan tilasuunnittelulla

Kirjaston suunnittelussa toiveisiin pyritään vastaamaan luomalla lasten ja nuorten palveluiden lisäksi viihtyisiä, lukemiseen ja rauhalliseen oleiluun sopivia alueita, jotka eivät ole varattuja millekään tietylle ikäryhmälle, vaan jotka ovat kaikkien käytettävissä. Aikuisten kirjallisuudelle ja lehtien lukemiselle varataan kirjastosta oma pieni alue, jonka tiivis valikoima pidetään kiinnostavana vaihtuvien teemakokonaisuuksien ja nostojen avulla.

Kalasataman kirjasto toivottaa kaikki kävijänsä tervetulleiksi tammikuussa 2024!