Mediasatutuokiot

Erilaiset lähestymistavat tarinan maailmaan tekevät sadusta saavutettavan: siinä missä yksi lapsi nauttii sadusta eniten tarinaa kuunnellen, toinen pääsee parhaiten tarinan kyytiin esimerkiksi liikkumalla tai kuvia tarkastellen. Satu voi muuttua eläväksi monella tapaa!
Yksi tapa rikastaa satutuokioita on hyödyntää jatkuvasti monipuolistuvaa mediaa tarinankerronnan tukena.

Suuren Lukuseikkailun ja Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) –kehittämisohjelman inspiroimina Helsingin kaupunginkirjasto ja Mediakasvatuskeskus Metka ideoivat erilaisia satutuokioita, joissa media on perinteisen kirjan lisäksi läsnä myös muilla tavoilla. Tarinoiden muuntuessa moneen muotoon päästään lasten kanssa hyödyntämään samalla erilaisia lukutaitoja.

Kokonaisuuteen kuuluu kolme tuokiota, joista kunkin lähtökohtana on kirjan tarina. Tarinoiden käsittelyn tukena hyödynnetään mm. e-kirjaa, lisättyä todellisuutta ja Bee-Boteilla koodaamista. Tuokioissa kuunnellaan, jutellaan, leikitään, luetaan kuvia ja pelataan. Kohderyhmänä ovat 3-8-vuotiaat lapset. Osa tuokioista on käännetty myös ruotsiksi. Paketti on suunnattu erityisesti kirjastolaisille ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville. 

Mediasatutuokiot löydät täältä!
Tiedoston avaamiseen kannattaa käyttää Google Chrome -selainta. 

Katso video mediasatutuokioista

Kuva: Patricia Prudente / Unsplash
Teksti: Piia Bågman / Helsingin kaupunginkirjasto