Lapsi lukee äänikirjaa sohvalla

Helsingin kaupunginkirjastolle Celia-palkinto saavutettavuuden edistämisestä

Helsingin kaupunginkirjastolle on myönnetty vuoden 2018 Celia-palkinto lasten ja nuorten kirjastopalvelujen saavutettavuuden edistämisestä. Celia tuottaa ja välittää muun muassa äänikirjoja kaikille, joille painetun tekstin lukeminen on hankalaa. Kirjastoissa voi rekisteröityä Celian asiakkaaksi.

Tämän vuoden Celia-palkinnon teemana ovat lukemisesteiset lapset ja nuoret. Palkinto myönnetään kirjastolle, joka on edistänyt merkittävästi lasten ja nuorten kirjastopalveluiden saavutettavuutta.

Celia perustelee Helsingin kaupunginkirjaston valintaa seuraavasti:

”Helsingin kaupunginkirjaston henkilökunta on lukuisilla aloitteillaan ja päivittäisellä toiminnallaan osoittanut huomattavaa aktiivisuutta lasten ja nuorten kirjastopalveluiden yhdenvertaisuustyössä. Palkitusta toiminnasta erinomaisia esimerkkejä ovat erityisoppilaille suunnattu vinkkauspaketti, Helmet-lukudiplomin saavutettavuuden parantaminen Celian aineistojen avulla, Selkis-hyllyjen käyttöönotto lukuisissa alueen kirjastoissa, sekä ekaluokkalaisille suunnattu kirjakampanja, jonka mukana levitettiin tietoa myös Celian kirjoista. Erityisen huomionarvoista on, että toimintaa on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kirjastojen sekä Celian kanssa.

Helsingin kaupunginkirjasto on ottanut aktiivisen roolin lasten ja nuorten kirjastopalveluiden yhdenvertaisuuden edistämisessä. Henkilökunnan toiminnassa näkyykin aito perehtyminen ja suuri into, joiden molempien kasvua haluamme tällä palkinnolla tukea.”

Tarina kuuluu kaikille

Helsingin kaupunginkirjasto etsii ja kokeilee jatkuvasti uusia keinoja parantaa kirjallisuuden saavutettavuutta ja lukijoiden yhdenvertaisuutta. Työtä tehdään yhdessä pääkaupunkiseudun muiden Helmet-kirjastojen ja Celian kanssa.

Vuonna 2018 Helsingin kaupunginkirjaston Celia-yhteistyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti lasten ja nuorten kirjastopalveluihin. Tärkein uusi toimintamuoto on Celian mukaantulo , joka tavoittaa vuosittain yli 12 000 pääkaupunkiseudun lasta vanhempineen. Ekaluokkalaiskampanjan aikana kirjasto ja kustantaja lahjoittavat jokaiselle pääkaupunkiseudun ensimmäisen luokan oppilaalle oman kirjan. Celia on ollut tänä vuonna mukana kampanjassa yhteistyökumppanina ja tarjoaa kaikki kampanjan kirjat äänikirjaversioina.

Lisäksi vuonna 2018 on parannettu koululaisille suunnatun Helmet-lukudiplomin saavutettavuutta lisäämällä diplomikirjalistalle maininta, mikäli kirja löytyy Helmet-kokoelman lisäksi Celiasta. Tavoitteena on, että kaikki koululaiset voisivat halutessaan suorittaa samaa diplomia lukutaidon tasosta riippumatta. 

Vuonna 2017 Helsingin kaupunginkirjastossa suunniteltiin Tarina kuuluu kaikille -kirjavinkkauspaketti Celian kanssa yhdessä ja aloitettiin saavutettavan lukemisen Selkis-hyllyjen kokeileminen neljässä kirjastossa.

Lukemisen kynnys matalalla

Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen iloitsee siitä, että kaupunginkirjaston saavutettavuus- ja yhdenvertaisuustyö saa Celia-palkinnon myötä näkyvän tunnustuksen.

– Haluan osoittaa kiitokset Helsingin kaupunginkirjaston Celia-yhdyshenkilölle Iris Kärner-Kupiaiselle, joka on Celian kanssa tehnyt pitkäjänteistä työtä kirjallisuuden yleisen saavutettavuuden parantamiseksi. Nyt myönnetyn palkinnon kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten palveluihin erikoistuneet pedagogiset informaatikot Piia Bågman, Outi Hokkinen ja Mari Luolamaa. Heidän ideoimansa uudet avaukset ovat antaneet lisäinspiraatiota myös kaupunginkirjaston muuhun saavutettavuustyöhön, joka näkyy vahvasti esimerkiksi joulukuussa avautuvassa keskustakirjasto Oodissa, Vänttinen sanoo.

– Celia-yhteistyö on auttanut meitä kirjastoissa tarkastelemaan omaa työtämme ja lukemista saavutettavuuden näkökulmasta. Pitämällä esillä Celian palveluita ja aineistoja parannamme kaupunginkirjaston omien palveluiden saavutettavuutta. Tarinat kuuluvat kaikille, ja meidän tehtävämme kirjastossa on pitää lukemisen kynnys mahdollisimman matalana, kertovat Mari, Outi ja Piia työstään.

Lisätietoa Celia-palkinnosta

Mikä Celia?

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, muun muassa äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa.

Kenelle?

Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Celian maksuttoman äänikirjapalvelun käyttäjäksi voi liittyä kirjastossa.

Kuva: Celia