Lehtitilauksia karsitaan Helsingissä

Helsingin kaupunginkirjasto joutuu vähentämään lehtitilauksia vuoden 2021 alusta. Printtilehtien hinnannousun vuoksi painettuihin lehtiin käytetään tällä hetkellä yhtä suuri osa yhteisistä määrärahoista kuin lasten- ja nuortenkirjallisuuden hankintoihin yhteensä. Samaan aikaan e-lehtien tarjonta on koko ajan parantunut ja käyttö kasvanut.

Päätöstä tukee korona-aika, joka on pitänyt kirjaston palvelut osittain suljettuna.

Leikkaukset on tehty harkiten ja alueellinen kattavuus huomioiden, myös e-lehtien saatavuus mielessä pitäen.

Valitettavasti tämä on mahdollisesti poistanut juuri sen lehden, jota olet kirjastossa lukenut. Tällä tavoin voidaan kuitenkin kokonaisuus huomioiden tarjota laajempaa ja parempaa kokoelmaa.

Tutustu e-kirjastoon : https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Lehdet

Kuva: Ants Vahter