Lisää rahaa lasten ja nuorten e-aineistoihin

Koronaepidemian vuoksi laaditusta eduskunnan lisäbudjetista on lohkaistu 800 000 euron määräraha yleisten kirjastojen valtakunnalliseen digimediahankintaan. Summa käytetään lasten ja nuorten e-aineistojen hankintaan.

Määrärahan turvin alkaneessa valtakunnallisessa hankkeessa halutaan edistää lukutaitoa, lisätä erilaisia oppimismahdollisuuksia ja vähentää eriarvoisuutta. 

Rahoitus käytetään e-aineistolisenssien hankintaan ja tasaamaan eri kuntien e-aineistojen laajuuden ja saatavuuden eroja. Aineistojen valinnassa hyödynnetään kirjastojen erityisosaamista koko hankkeen ajan. 

Hanketta koordinoi Helsingin kaupunginkirjaston alaisuudessa toimiva, koko maata edustava Yleisten kirjastojen konsortio. Konsortion vastuulla on hankinnan koordinointi ja kilpailutus sekä kustantajayhteistyö.

Hankkeen keskeisiin sidosryhmiin kuuluvat yleisten kirjastojen ohella toimijat, jotka ovat eri tavoin osallisina digitaalisten aineistojen tuottamisessa, välittämisessä tai niistä tiedottamisessa. 

”Rahoituspäätös on erittäin tervetullut. Se osoittaa päättäjiltä viisautta tukea lasten ja nuorten tasaveroista pääsyä tietoon ja uusiin elämyksiin konkreettisella tavalla. Valtakunnallisesti kattavampi e-aineistotarjonta kirjastoissa on pitkäjänteistä työtä, ja nyt sitä päästään edistämään nopeammin”, sanoo kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta.

Hankerahoituksen avulla lapsille ja nuorille voidaan luoda parempia osallistumismahdollisuuksia tarinoiden ja kirjallisuuden maailmaan, kohentaa digitaitoja ja siten myös ehkäistä syrjäytymistä. Lisärahoituksella luodaan tasokas lasten ja nuorten digitaalinen aineisto, joka on käytettävissä valtakunnallisesti ja yhdenvertaisesti yleisten kirjastojen kautta.

Hanke kestää vuoden 2023 kesäkuuhun saakka.

Kuva: Maarit Hohteri / Helsingin kaupunki