Lempibussi-kirjastoauto

Seksuaalioikeudet tutuiksi kirjastoautossa

Lempibussissa käsitellään nuorten kanssa seksuaalioikeuksia ja suositellaan kirjoja. "Kaunokirjallisuus on hyvä tapa ottaa puheeksi vaikeatkin asiat ja tutustua erilaisiin elämäntilanteisiin", Lempibussin Aila Kaunisvaara sanoo. 

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, joita on lueteltu useissa kansainvälisissä sopimuksissa: oikeutta tunteisiin ja oikeutta päättää omaan kehoon liittyvistä asioista sekä oikeutta saada riittävästi tietoa. Näitä oikeuksia käydään läpi yläkoululaisten kanssa joka vuosi myös Espoon kaupunginkirjaston Lempibussissa, kirjastoautossa, joka kiertää espoolaisia kouluja. 

Lempibussissa oppilaat ottaa vastaan toukokuisena aamuna nuorisokirjastotyötä tekevä Aila Kaunisvaara, jolla on jo kymmenen vuoden kokemus seksuaalikasvatuksesta. Hän on yksi neljästä kirjaston työntekijästä, jotka tekevät työtä Lempibussissa. Useimmiten paikalla on myös työntekijä Tyttöjen tai Poikien talolta. Lempibussiin nousevat vain yläluokkalaiset oppilaat – opettajat eivät sinne seuraa. Ailan mukaan nuoret ovat rennompia, kun opettajat eivät ole paikalla.

Aihepiirit vaihtelevat oppilaiden iän mukaan. Seiskaluokkalaisille puhutaan itsetunnosta, kaveruudesta ja ulkonäköpaineista. Vanhempien oppilaiden kanssa keskustellaan ekasta kerrasta. Aila pyytää oppilaita arvaamaan, mikä on keskimääräinen yhdyntöjen aloittamisaika. Useimmat arvelevat, että se on 15 tai 16 vuotta, mutta todellisuudessa suomalaisten nuorten keskiarvo on 18 vuotta.

– Ei ole mikään kiire. Suurin osa nuorista liioittelee kokemuksiensa määrää. Armeijan alokkaistakaan osalla ei ole vielä seksikokemuksia. 

Vajaan tunnin aikana Aila kertoo, ettei seksiin pidä ryhtyä, ellei ole varmasti valmis. Keskustellaan myös siitä, miten suhtautua tuntemattomien aikuisten yhteydenottoihin ja mitä voi tehdä, jos omille vanhemmille ei voi kertoa jotakin.

Tarinoiden kautta on helppo samastua 

Koska ollaan kirjastoautossa, myös kirjallisuutta käsitellään. Nuortenkirjastotyötä tekevät koostavat vuosittain listan suosittelemistaan romaaneista, joissa käsitellään nuorten elämää ja seksuaalisuutta osana sitä. Aila lukee otteita valituista kirjoista ja keskustelee romaanihenkilöiden valinnoista ja mahdollisuuksista: Miten poika voi päättää raskaudesta? Miten toimitaan, jos kondomi menee rikki? Mikä muuttuu, jos tulee nuorena raskaaksi?

Lempibussin toiminta on alkanut alun perin Helsingistä, ja tuntien sisältöä on suunniteltu yhdessä Tyttöjen talon ja Poikien talon kanssa. Kaunisvaarakin on käynyt Tyttöjen talon vapaaehtoiskurssin. Nuorten kanssa hän on työskennellyt lähes koko uransa.

– Kerron usein, että on tärkeää saada ymmärrystä omalle tilanteelleen tai vaikka neuvoa huoleen ystävästä. Joskus nuoret kertovat asioista, joista he eivät selvästi ole kertoneet muille aikuisille. Kirjaston nuortenosastolla olen ollut monelle nuorelle luotettu henkilö. Kun aikuinen on itse sinut aiheen kanssa, nuorten on helpompi kuunnella. Jos opettaja on vaivaantunut, luokkakin vaivaantuu.

Ailan mielestä on luontevaa, että kirjasto esittelee nuorille ajankohtaista ja kiinnostavaa aineistoa kasvamisen tueksi.

– Tarinoiden kautta on helppo samastua, saada lohtua ja huomata, ettei olekaan yksin maailmassa huolinensa. Vuosien varrella olen huomannut, että vaikka tietoa olisi saatavilla, nuori ei aina sitä omaksu. Kaunokirjallisuus on hyvä tapa ottaa puheeksi vaikeatkin asiat ja tutustua erilaisiin elämäntilanteisiin. Vaikka kirjoissa käsiteltäisiin vaikeita ja jopa ahdistavia asioita, lopussa on aina jonkinlainen ratkaisu tai tie oikeaan suuntaan, lohtu. Luen ja vinkkaan mielelläni juuri realistisia romaaneja. Mitä enemmän angstia ja ahdistusta, sitä varmemmin kirjasta pidän! Enkä todellakaan ole synkkä vaan pikemminkin positiivinen.

Lempibussi2.jpg

Nuorten seksuaalioikeudet

Lempibussissa kaikille jaetaan lehtinen nuorten seksuaalioikeuksista. Koko lista on tässä:

Jokaisella nuorella on oikeus…

 • tuntea kaikkia tunteita
 • ilmaista mielipiteitään, vaikka muut olisivat eri mieltä
 • ilmaista tunteitaan ja oikeus rakastaa
 • päättää raskaudesta – päättää, haluaako lapsia ja jos, niin milloin
 • saada tukea läheisiltään
 • seksuaaliseen vapauteen, oikeus ilmaista seksuaalisia taipumuksiaan ja tunteitaan, ketään kuitenkaan loukkaamatta
 • seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen
 • yksityisyyteen ja luottamuksellisuuteen
 • tuntea itsensä ainutkertaiseksi, omanlaisekseen
 • tehdä omia valintoja
 • olla tietämättä mitä tehdä
 • luottaa tuntemuksiinsa
 • parisuhteeseen
 • tasa-arvoon, vapauteen ja suvaitsevaisuuteen
 • saada ulottuvilleen tutkittua ja asianmukaista tietoa
 • kokea ja tuntea mielihyvää
 • kokea itsensä tyytyväiseksi ja hyvinvoivaksi omassa kehossaan ja mielessään
 • opetukseen, tietoon ja seksuaaliterveyspalveluihin, jotta hän kykenee tekemään perusteltuja valintoja omaan seksuaalisuuteensa liittyen kriittisellä otteella.

Lue myös:

Lempi-kirjoja: nuortenkirjastotyötä tekevien kokoama lista hyvästä nuortenkirjallisuudesta, jossa käsitellään tunteita ja seksuaalisuutta. 

Teksti ja kuvat: Iina Soininen