Babypoesi i Esbo

Babypoesi i Esbo våren 2015

Kom och prova på rim och ramsor tillsammans med ditt barn. Tre bibliotek i Esbo erbjuder Babypoesi för barn i åldern 0-1 under våren.

Ramsor och ordlekar är inte endast roligt utan även nyttigt! Att ramsa tillsammans skapar gemenskap, glädje och är även viktigt för språkutvecklingen. När barnen får höra rim och ramsor, så utvecklas deras språkmedvetenhet, vilket i sin tur underlättar läs- och skrivinlärningen. Rörelselekar och fingerlekar i sin tur hjälper barnen att utveckla motoriken och ger kroppskontakt.

Babypoesin är menad för de allra yngsta (0-1 år). Barnet och föräldern tar del i en poesifylld gemenskap under den ledda sessionen på ca 30 min. I babypoesin får barnet lyssna till rim på ett lekfullt sätt och upptäcka en språkstimulerande omgivning tillsammans med gruppen.

Nu ordnas babypoesin på olika bibliotek i Esbo turvis under våren. Tidtabellerna ser du nedan.

Babypoesi på Äppelbiblioteket, Iso Omena
(Hölls tidigare under våren på onsdagar 18.2-18.3.2015 kl.10.30-11.00)

Babypoesi på Entresebiblioteket, Esbo centrum
varje onsdag 25.3-22.4.2015 kl.10.30-11.00

Babypoesi på Sellobiblioteket, Sello
varje onsdag 29.4-27.4.2015 kl.10.30-11.00


Ingen förhandsanmälan. Gratis att delta.