Bilderboksval

 

Kom och rösta till Östra centrums bibliotek!

Den här våren har varit verkligt valrik. I april hölls riksdagsval och nu i maj stundar EU-valet. Dessa val är bara för vuxna, men i bilderboksvalet får barnen rösta. I Berghälls bibliotek ordnades bilderboksval för grupper i april. I Östra centrums bibliotek får du rösta fram din favorit 15-21.5 (Samtidigt som biblioteket är förhandsröstningsställe i EU-valet).

I valet deltar sex kandidater, alla kvalitativa tvåspråkiga bilderböcker. Du kan bekanta dig med böckerna på bibliotekets barnavdelning. Du får en valsedel att märka din kandidats nummer på i valbåset. Be sedan valfunktionären (barnbibliotekarien) om en stämpel på valsedeln innan du sätter den i valurnan. Valresultaten offentliggörs 22.5.

Vi har ett brett spektrum bilderböcker att välja mellan, vilken är din favorit? En bok om en otrolig, ofantlig ponny? Ett äventyr i en spännande undervattensmiljö? En bok om världens alla bilar, även sådana som ännu inte uppfunnits? Eller…? DU bestämmer!

Du hittar en lista med alla uppställda böcker i alla språkversioner på Helmet här:

Itisval19

Text: Leena Nurmela, översättning Beatrice Skaag

Bild: Päivi Heinola