Luftgitarr är rock!

Busklubbar och berättarverkstäder

Luckan i Helsingfors besökte i vår ett antal bibliotek i Esbo med sina Busklubbar. Busklubbarna är interaktiva kultur- och konstverkstäder, där deltagarna blandar språk, rörelse, lek och musik till en fantastisk saga. Busklubbarna riktar sig främst till daghemsgrupper och skolklasser. De hölls i vår på följande bibliotek: Sello, Gäddvik, Sökö och Stensvik.

Då en daghemsgrupp deltog i Busklubben på Stensviks bibliotek var det liv och rörelse! Busklubben hölls i ungdomsrummet. Efter en presentationsrunda skulle deltagarna turvis skicka och fånga klappar. Sedan fick de hitta på egna ljud till fiktiva frisbees. Ljudet avtog då frisbeen blev fångad. Efter det ”hoppade” vi namn, vilket innebar att vi hoppade en gång för varje stavelse i ett namn, t. ex. BEN – JA - MIN blev alltså tre hopp. Sedan lekte vi trollkarlens hatt. Först satt vi i en ring. I mitten av ringen fanns en osynlig hatt. Vi funderade på vilka föremål som det kunde vara bra att ta med sig på en sommarutflykt. Deltagarna fick sedan turvis lägga ett osynligt föremål i hatten. Deltagarna visade turvis med pantomim vad de lade i hatten och de andra fick gissa. Sedan gjordes en berättelse där alla föremålen fanns med. Dragaren agerade berättare och alla de övriga deltagarna fick turvis säga någonting om föremålet de hade lagt i hatten så att det blev en sammanhängade berättelse. Slutligen visades berättelsen som ett litet skådespel. Busklubben avslutades med att stå i ring, smyga närmare varandra och säga tack.

Hösten 2013 arrangerar Luckan i Helsingfors berättar- och bildverkstäder på biblioteken i Esbo, som riktar sig till lågstadieklasser. Deltagarna skapar berättelser och med hjälp av att fotografera bilder skapas en bildberättelse som presenteras för varandra.  Verkstäderna hålls på Äppelbiblioteket 6.9, Entressebiblioteket 20.9 och på Sellobiblioteket 30.10. Berättar- och bildverkstäderna är avgiftsfria för deltagarna. Information och anmälningar: Zusan Söderström, Luckan r.f.