Läsutmaning för barn

Den svenskspråkiga läskampanjen lockade många deltagare

Helmet-biblioteken inspirerade och motiverade med sin årliga kampanj barn och unga att läsa under sommarmånaderna. Idén var att utgående från Helmets läsutmaning för barn och unga välja lämplig litteratur. Med anledning av att Finland fyller 100 år i år lottades över 100 biobiljetter ut bland alla deltagare. Ett pris bestod av två (2) biobiljetter. Kampanjen pågick till 31.8. Sammanlagt 189 barn och unga i huvudstadsregionen deltog i kampanjen.

Johanna Björkstén, Esbo stadsbibliotek