Helmets läsutmaning för barn

Fira Finland med att läsa och delta i utlottningen av biobiljetter

Vi på biblioteken i huvudstadsregionen vill uppmuntra barn och unga att läsa böcker på svenska även under sommaren. Vi firar Finland 100 år med att lotta ut över 100 biobiljetter bland deltagare i Helmets läsutmaning för barn och unga under 16 år. Ett pris består av två (2) biobiljetter. Blanketten kan skrivas ut på Helmet.fi eller fås på de allmänna biblioteken.

Deltagarna väljer ut böcker som uppfyller minst tio (10) punkter i läsutmaningen. En bok kan uppfylla flera punkter. De ifyllda blanketterna lämnas in senast 31.8.2017 till Helmet-biblioteken. Endast en ifylld blankett per deltagare. Utlottningen sker i september.

Läsutmaning