Läs högt tillsammans!

Nytt för i år: Temaväskor att läsa högt tillsammans

Du har säkert hört och rentav sett sk. temaväskor på bibliotek tidigare. Nu kan du även låna sådana på vissa bibliotek i Esbo!

Regionförvaltningsverket beviljade våren 2015 Esbo stadsbibliotek pengar för projektet Med sikte på läsning, där målgruppen är dagis, förskola och åk 1-2. Våra temaväskor, är en del av detta projekt.

Vi har valt 10 olika teman, med två väskor av varje.  Dessa tjugo temaväskor med fem per bibliotek, är fördelade på följande fyra stora biblioteks barnavdelningar:

 • Entresse bibliotek,
 • Hagalunds bibliotek,
 • Iso Omena bibliotek och
 • Sello bibliotek.

Temaväskan innehåller förutom bilderböcker även annat material som kan intressera den vuxna (faktaböcker och artiklar). Dessutom hittar du en förteckning över det material som finns i väskan. Allt material som finns i väskan ska lånas och returneras tillsammans. Väskan ska returneras till det bibliotek du lånat den från. Du kan inte reservera en temaväska. 

Teman 2016:

 • Min familj och din
 • Att gräla och bli sams
 • Vara med i leken
 • Livets stora frågor
 • Jag får ett syskon
 • Döden
 • Äckligt
 • Det händer på dagis
 • Olika med lika
 • Är det sant?

Temaväskorna hittar du hängande i den färggranna knaggen på barnavdelningen.

Välkommen till biblioteket!