Rävorientering på biblioteket

Fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors har tillsammans med professionella inom småbarns-pedagogik och barnen utvecklat den så kallade Räv-modellen. Modellen innehåller sju rävar och i deras sällskap bekantar man sig med målen för hållbar utveckling och byggandet av en hållbar framtid.  

Rävmodellen har olika utflyktsmål av vilka ett utflyktsmål är biblioteket. Helsingfors stadsbibliotek har utvecklat ett koncept för daghemsgrupper som besöker biblioteket på egen hand.  På biblioteket kan grupperna delta i en Räv-orientering med uppgifter och leta efter Rävklubbens medlemmar som gömt sig. Till slut kan man pyssla en berättelsetärning. 

Vem som helst kan utföra Rävorienteringen på något av biblioteket i Helsingfors (inte Ode). 

Instruktioner för daghemsgrupper

Leta efter de små rävfigurerna, som är gömda på biblioteket med hjälp av ledtrådarna. Vid behov kan ni be om hjälp av bibliotekspersonalen. 

För varje räv finns det en fråga eller frågor som gruppen kan svara på tillsammans. Skriv upp barnens svar. 

Om ni vill fortsätta att jobba med rävarna på daghemmet efter biblioteksbesöket, kan ni använda er av berättelsetärningen. Skriv ett ord eller rita en bild på tärningens botten och använd sedan tärningen i sagotering eller för att hitta på egna berättelser. 

Rävorientering på biblioteket  
Berättelsetärning 

För mera information kontakta cecilia.eriksson(at)hel.fi 

Bild: Riku Ounaslehto