Skolor

Du är välkommen att besöka biblioteket med din skolklass eller grupp. En utflykt till biblioteket med klassen är ett sätt att väcka elevernas intresse för berättelser, kunskap och inlärning. Eleverna kan under sitt besök få undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning eller få boktips och hjälp att hitta lämpliga böcker att låna hem. Biblioteket kan vid behov skräddarsy besöket för klassen; eleverna kan t.ex. söka efter information för ett projekt i modersmål eller historia. Du kan också skaffa ett eget bibliotekskort till klassen.

Biblioteken deltar gärna i olika evenemang som skolorna ordnar och kan hjälpa lärarna att hitta lämplig skön- och facklitteratur. Ta kontakt och föreslå ett samarbete.

Läs mer om att boka ett biblioteksbesök