Staden har fått en ny Stoori – den splitternya barnbokbussen bjuder in till äventyr

Helsingfors har fått en ny barnbokbuss. Bokbussens namn Stoori valdes i en publikomröstning. Den nya bokbussen är en djupdykning i äventyr utanpå och inuti. Riku Ounaslehtos sagolika illustrationer och den fantasifulla inredningen som designats av Pablo Riquelme garanterar att Stoori är en ny slags upplevelse för besökarna.

Nya Stoori ersätter den nuvarande barnbokbussen Stara som togs i bruk 2003. Utrymmena i Stoori är flexibla och mer användbara för till exempel barnevenemang och verkstäder. Stoori, som byggts av Kiitokori, har solpaneler på taket som producerar el för bussens elektriska apparater. Med hjälp av invahissen kan man också besöka Stoori med rullstol. Längs Helsingfors gator rullar också barnbokbussen Skidi som dekorerats med Muminfigurer, och den har fortfarande många användningsår kvar.

På lördagen den 7 november kan man bekanta sig med splitternya Stoori runt om i Helsingfors. Den besöker Nedre Malms torg genast på morgonen klockan 9.30–11, och kör in på Stoaplanen i Östra centrum klockan 12–13.30. Turnédagen avslutas på Senatstorget klockan 14–15.30. Figurerna Maukka och Väykkä (Lotta Kuusisto och Paavo Kerosuo) är med på turnén hela dagen. Stoori-bussar i papp delas ut till barnen.

I programmet ingår också små tal. Sektorchefen för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor Tommi Laitio deltar på Senatstorget.

”Stoori kommer till barnen och låter dem uppleva glädjen i att hitta läsningen. Bussens flexibla inredning och belysning ger näring åt barnens fantasi. Stoori kan erbjuda besökarna överraskande erfarenheter och upplevelser", säger biblioteksdirektör Mari Luolamaa.

Stooris illustrationer och inredning har inspirerats av sagor

Att illustrera Stoori var ett av Riku Ounaslehtos största projekt hittills, även om hans illustrationer redan visats upp på stora reklamskyltar och han också målat ett par väggmålningar i Rovaniemi. Ounaslehto tycker att det är fantastiskt att tänka att hans illustrationer hela tiden rör sig runt omkring i staden.

”Inspirationen till Stooris illustrationer kommer från mångsidig barnlitteratur som det är lätt att fördjupa sig i också som vuxen. Fantasi är en viktig del av barnlitteraturen, så jag ville få med av den på bussens utsidor. Illustrationernas miljö hänvisar till den havsnära huvudstadsregionen. På dörrsidan får man bekanta sig med växternas värld genom att läsa på en surfplatta. Den andra sidan visar upp drömmar om att flyga. Med finns också gårdens djur som intresserar sig för böcker och som obemärkt får sällskap av apor, och till slut märker man att det också sitter vidunderliga fantasifigurer bland dem”, berättar Ounaslehto.

Stooris inredning har också en koppling till olika berättelser och fantasivärldar. Målet med inredningsplaneringen har varit att barnen som besöker bokbussen för en stund ska glömma den verkliga världen när de stiger på Stoori.

”Jag önskar att barnens fantasi ska åka ut på en resa när de stiger på bokbussen. Färgerna som valts för inredningen och utrymmet framhäver olika funktioner. Målet var att skapa en miljö som aktiverar barnens fantasi”, säger Pablo Riquelme som ansvarade för planeringen av Stooris inredning.

Stoori visar vägen till biblioteken

Med hjälp av bokbussen kan man under vardagsförmiddagarna ta bibliotekstjänsterna dit där barn och barnfamiljer vistas, alltså till daghem, skolor och lekparker. På vardagskvällarnas rutter betjänar bokbussen bostadsområden som inte har ett närbibliotek. Bokbussarna stannar bland annat i Fiskehamnen, Brändö, Kvarnby, Kungseken och Skatudden. Dessutom är bokbussarna en bekant syn på olika evenemang. Barnbokbussens främsta uppgift är att erbjuda ett mångsidigt och inspirerande utbud av sagor, ramsor och dikter – att skapa läsglädje. Personalen hjälper med informationssökning och tipsar om nya upplevelser.

”Den nya barnbokbussen Stoori visar bibliotekets trend. Vi väntar inte, utan vi söker oss aktivt ut i vardagen och livet. Vi vill överraska positivt också för de stadsbor för vilka bibliotekets tjänster blivit avlägsna”, säger Saara Ihamäki, direktör för de regionala bibliotekstjänsterna.

Nu under coronatiden kör bokbussarna sina normala kvällsrutter. Två kunder eller en familj kan stiga på bokbussen i taget. Det önskas att kunderna ska uträtta sina ärenden snabbt så att alla säkert ska hinna sköta sina biblioteksärenden. Det kan förekomma små förseningar på rutterna. Man kan returnera material som lånats från bokbussen till vilket som helst Helmet-bibliotek, och alla Helmet-biblioteks material kan också returneras till bokbussen. Man kan också välja att hämta sina reservationer från bokbussen.

Helsingfors bokbussars tidtabeller >

Bilder: Maarit Hohteri