Försök med Special-böcker för barn

De mest populära barnböckerna, bl.a. sådana som rekommenderas på s.k. läsdiplomlistor, väljs till Special-böcker.  

Special-böckerna fungerar på samma sätt som Bestseller-böckerna för vuxna:

  • Du kan inte förnya eller reservera Special-böcker
  • Lånetiden är 28 dygn
  • Du kan returnera böckerna i vilket Helmetbibliotek som helst

–Tack vare Bestsellerböckerna kan den som besöker ett bibliotek ibland låna nyheter utan att stå i reservationskö. Därför är de mycket populära. Vi vill erbjuda samma möjlighet åt dem som lånar barnlitteratur, berättar Anna-Mari Rantala, chef för anskaffningsavdelningen vid Vanda stadsbibliotek. 

Special-böckerna är försedda med ett blått märke med en stjärna (se bilden). Vi köper in böcker enligt behov. Special-böckerna flyter inte, utan de transporteras från biblioteket där de återlämnats till de bibliotek som sköter försöket. 

Bild: Dani Rönnqvist