Boken kommer, Helsingfors

Bli låntagare hos Boken kommer

Du kan bli låntagare hos Boken kommer om du:

  • Bor i Helsingfors.
  • Inte kan besöka biblioteket pga. hög ålder, sjukdom eller handikapp.

Anmäl dig: 

  • Per telefon vardagar kl. 12-15 (tfn 09 3108 5214)
    Per e-post (kotikirjasto@hel.fi)

Verksamhetsprinciper:

  • Tjänsten är avgiftsfri.
  • Kundförhållandet inleds då du undertecknar vår anmälningsblankett.
  • Du får ett nytt bibliotekskort som ersätter ditt gamla.
  • Till ditt förfogande finns allt material i huvudstadsregionens HelMet-bibliotek: böcker, talböcker, böcker med stor stil och lättlästa, tidskrifter, filmer, musik och e-material.
  • Du får biblioteksmaterial med 4 veckors mellanrum. Samtidigt hämtar vi det material du återlämnar.

Vi betjänar:

Kristiina, Minni, Päivi, Rauni och Saara
Tel. (09) 3108 5214 (vardagar kl. 12-15)
kotikirjasto@hel.fi

Postadress:

Kotikirjasto/Boken kommer,
PL 25402, 00099 Helsingfors stad

Vi finns i Helsingfors stadsbiblioteks huvudbibliotek i Böle, Järnvägsmannagatan 8, 00520 Helsingfors.

Ofta stälda frågor

**********

Ge respons.