Boken kommer, Helsingfors

Helsingfors stadsbibliotekets Boken kommer-tjänst är avsedd för helsingforsare som på grund av ålder, sjukdom, rörelsehinder eller invaliditet inte själva kan besöka biblioteket.

Verksamhetsprinciper:

  • Tjänsten är avgiftsfri.
  • Kundförhållandet inleds då du undertecknar vår anmälningsblankett.
  • Du får ett nytt bibliotekskort som ersätter ditt gamla.
  • Till ditt förfogande finns allt material i huvudstadsregionens HelMet-bibliotek: böcker, talböcker, böcker med stor stil och lättlästa, tidskrifter, filmer, musik och e-material.
  • Du får biblioteksmaterial med 4 veckors mellanrum. Samtidigt hämtar vi det material du återlämnar.

Närmare information: 

  • Per telefon (09) 3108 5214 vardagar kl. 12-15, andra tider kan du lämna ett meddelande
  • Per e-post kotikirjasto@hel.fi

Postadress:

Kotikirjasto/Boken kommer,
PL 25402, 00099 Helsingfors stad

Vi finns i Helsingfors stadsbiblioteks huvudbibliotek i Böle, Järnvägsmannagatan 8, 00520 Helsingfors.

Ge respons.