parkering

Ändringar i bibliotekets parkering

Byggarbetena i Grankulla centrum fortskrider. Byggarbetsplatsen ligger precis bredvid biblioteket men påverkar inte bibliotekets verksamhet. Däremot ändras trafikarrangemangen och parkeringsplatserna.

På det så kallade ”grusfältet” mitt i centrum ska affärsfastigheter och bostäder uppföras. Bostadsbyggandet inleds i juli och i samma veva ändras avspärrningarna kring området. Det blir inte längre möjligt att parkera på grusfältet. Parkering är också förbjuden på räddningsvägen som leder förbi biblioteket och de intilliggande husen.

De närmaste parkeringsplatserna ligger några tiotal meter från biblioteket på Grankullavägen. Det är fråga om gratis parkering med tidsbegränsning.

En karta över området och information om lokaltrafiken hittar du här.