omatoimikirjasto

Grankulla bibliotek är nu meröppet

Grankulla bibliotek är ett meröppet bibliotek fr.o.m. 2.10.2017. Konceptet meröppet innebär att bibliotekets öppettider kan utökas på ett kostnadseffektivt sätt. Det är en extra serviceform vid sidan av bibliotekets normala verksamhet.

Meröppna bibliotek är ett bekant fenomen i biblioteksvärlden och används bl.a. i nästan alla bibliotek i Danmark. Det blir allt populärare i huvudstadsregionens bibliotek.

Kunden kommer in i ett meröppet bibliotek före och efter de normala öppettiderna genom att visa sitt bibliotekskort för en läsare utanför ytterdörren och knappa in sin pin-kod. I biblioteket kan man låna, returnera, hämta reservationer, läsa bibliotekets material och använda datorerna på egen hand.

För att du ska kunna hämta reserveringar när biblioteket är meröppet behöver du ett alias. Be personalen om ett sådant. Kunder som inte har ett alias kan hämta sina reserveringar under servicetiderna.

Grankullas meröppna bibliotek är tillgängligt för användare som fyllt 16 år. Yngre användare kan besöka biblioteket tillsammans med sin målsman.

Bibliotekets lampor programmeras att tändas och släckas i enlighet med tiderna som biblioteket är meröppet. Den tekniska lösningen innehåller också automatiska meddelanden och kameraövervakning.