kauniainen

Längre öppethållning då Grankulla får meröppet bibliotek

Grankulla bibliotek kommer att bli ett meröppet bibliotek hösten 2017. Konceptet meröppet innebär att bibliotekets öppettider kan utökas på ett kostnadseffektivt sätt. Det är en extra serviceform vid sidan av bibliotekets normala verksamhet.

Meröppna bibliotek är ett bekant fenomen i biblioteksvärlden och används bl.a. i nästan alla bibliotek i Danmark. Det blir allt populärare i huvudstadsregionens bibliotek. Till exempel i Esbo har flera bibliotek utökat sin öppethållning genom meröppet.

Kunden kommer in i ett meröppet bibliotek före och efter de normala öppettiderna genom att visa sitt bibliotekskort för en läsare utanför ytterdörren och knappa in sin pin-kod. I biblioteket kan man låna, returnera, hämta reservationer, läsa bibliotekets material och använda datorerna på egen hand.

Bibliotekets lampor programmeras att tändas och släckas i enlighet med tiderna som biblioteket är meröppet. Den tekniska lösningen innehåller också automatiska meddelanden och kameraövervakning.

Text och bild: Maria Grundvall