lapsi

Ungdomstjänsterna flyttar till biblioteket

Grankullas ungdomstjänster får från och med 2.10.2017 nya, tillfälliga utrymmen i stadsbiblioteket. Bibliotekets tidningsläsesal ändras till ungdomsrum och tidningarna flyttas till bibliotekets utställningsutrymme.

Pga flytten kan man inte läsa tidningar på morgonen kl. 8.00 – 10.00 vecka 39 (25.9 – 1.10). Övriga tider är tidningarna i vanlig ordning tillgängliga för kunderna.

Orsaken till flytten är fukt- och mikrobskador samt byggnadstekniska brister som upptäckts i ungdomsgården.

Ungdomsverksamheten ordnas måndag till fredag från och med kl. 15.

Mer information från verksamheten får man på ungdomsgårdens hemsida eller direkt från ungdomsledarna.