soteilta

Vårdreformen drog fullt hus i biblioteket

Klarspråk kring vårdreformen var rubriken för evenemanget som hölls på onsdagskvällen 5.9.2018 i Grankulla bibliotek. Drygt 80 personer dök upp för att höra mer om det här aktuella ämnet som väcker många känslor. Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar och social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen inledde kvällen med att berätta om bakgrunden till vårdreformen.

Reformen har vid det här laget skjutits upp två gånger, och i skrivande stund är avsikten att den träder i kraft i början av 2021. Masar berättade att ingen med säkerhet vet hur det går i riksdagen, men tidtabellen tycks vara ytterst snäv. Masars och fler andras bedömning är att också följande regering fortsätter arbetet med reformen. Att vårdreformen skjuts upp verkar mer troligt än att den genomförs.

Enligt Masar blir det landskapsfullmäktige som har sista ordet om servicen i Grankulla. Han anser att det är av yttersta vikt att bevara servicen för kommuninvånarna. Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot och medlem av social- och hälsovårdsutskottet, var på plats och gav svar på en fråga från publiken om hur reformen påverkar Grankullas ekonomi. Enligt Rehn-Kivi hör Grankulla till Nylands landskap om reformen går igenom, och ekonomin i landskapet ligger rejält på minus. Också hon sade sig vara emot vårdreformen och påpekade att det finns stora risker med att privatisera tjänster.

Text och foto: Janne Blomqvist
Översättning: Maria Grundvall