Centrumbiblioteket Ode är Helmet-områdets mest använda bibliotek

Helsingfors Centrumbibliotek Ode löste snabbt in sin plats som bibliotekskundernas favorit under sitt första år. Förutom att gå om övriga Helmet-bibliotek i besökarantal, översteg Ode även deras utlåningssiffror.

Ode är huvudstadsregionens populäraste bibliotek. Det välkomnade 3,1 miljoner besökare under år 2019. Även i lånestatistiken ligger Ode i Helmet-områdets topp. Under 2019 uppgick mängden unika lån till 655 400, och inklusive förnyade lån uppgår det totala antalet till 1 170 300.

Biblioteket Sello i Esbo nådde med sin lånestatistik nära Odes nivå, där uppgick lånen totalt sett till 1 143 500 under 2019, varav 631 000 var unika och 512 500 var förnyade. Iso Omena låg tredje i statistiktoppen bland Helmet-biblioteken, med sina 513 000 unika lån.

Det nästmest använda biblioteket i Helsingfors var Östra Centrum. Därifrån lånades under 2019 316 700 band.

Biblioteksmaterialet lockar besökare

I januari 2019 stod hyllorna i det splitternya Ode nästan tomma. Åtgången på det populära bibliotekets material översteg även de högsta förväntningar. Särskilt stor var utlåningen av material på barnavdelningen: som mest var hela tre fjärdedelar av Odes samling av barnböcker och -spel utlånad.

Ode lockar nya kunder till bibliotekens tjänster. Under 2019 gjordes nya bibliotekskort åt 20 490 kunder. Även på övriga bibliotek steg besökarantalen som en effekt av Odes popularitet. Helsingfors stadsbibliotek hade under förra året fler än nio miljoner besökare.

Av Odes resultat under sitt första år kan man konstatera att bibliotekets besökare utöver arkitekturen, läget, evenemangen och de mångsidiga tjänsterna även är intresserade av ett traditionellt biblioteksmaterial.

I en jämförelse av bibliotekens materialvolym är Ode det sjätte största biblioteket i huvudstadsregionen.