Cityverkstadens tjänster utvidgas

Goda nyheter! Vi öppnar fler tjänster på Cityverkstaden. Tisdagen 21.9 kan du igen använda laserskäraren och UV-skrivaren på Odes Maskinrum. Åldersgränsen för apparaterna är 15 år, och för att få tillträde till rummet bör du ha ett bibliotekskort med lånerätt.

Bokningskalendern öppnas på måndagen 20.9.

Mer information på Varaamo:

UV-Skrivare
Laserskärare