Family Reading -projekt

Family reading - hur kan man främja litteratur och läsning för både barn och vuxna

Projektet Family Reading inleddes i mars 2020 av en grupp bibliotekarie från Ode och fyra andra bibliotek runtom Norden. Deltagarna från Ode har besökt bibliotek i Sverige, Norge och Danmark, samt bekantat sig med olika strategier kring hur man kan främja litteratur och läsning bland barn och familjer. Även Ode har fått besök från de andra nordiska länderna som en del av projektet. Family Reading ordnades i två år och finansierades av Nordplus.

Projektets huvudsyfte är att sprida kunskap om olika metoder kring hur man kan främja och stöda läsning hos barn och vuxna. Här presenteras några idéer som inspiration för främja läsglädjen hos barn. Idéerna baseras på de metoder som man har testat i biblioteken under projektet. Ett mål för projektet är att sprida kunskap hos föräldrarna  om de resurser biblioteken bjuder på samt bidra med pedagogiska verktyg som stöd för läsningen med barn.

Idéerna omfattar bland annat: interaktiva barnböcker, bokprovning, visuellt tänkande och dialogisk läsning. Läs mer i guiden nedan! ParentsGuide