Jobba hos Ode

Praktik för studier

Följande lediga platser är för hösten 2023.

Ode tar emot praktikanter inom biblioteksbranschen och mediebranschen. Vi erbjuder en mångsidig och intressant praktikperiod i anknytning till dina studier. Vi handleder studeranden under praktikperioden och orienterar hen i de arbetsuppgifter som finns på Ode.

Vi tar emot praktikanter närhelst vi har plats och möjlighet att orientera studerande. Vi kan inte betala ersättning åt praktikanter.

Praktikplatser för biblioteksbranschen och mediebranschen, kontaktpersonen är serviceansvariga Tia Jokinen (tia.jokinen@hel.fi).

PRAO

För tillfället tar vi inte emot PRAO-ansökningar. Följande lediga platser är för år 2023.

Under praoperioden ingår det torkning av hyllorna och att hålla ordning på dem i Bokhimlen på Odes 3.våning. Kontaktperson för praoplatserna är serviceansvariga Tia Jokinen (tia.jokinen@hel.fi).

Utbildningsavtals- eller läroavtalsplatser

På Ode finns för närvarande inga lediga utbildningsavtalsplatser och vi tar inga studerande för läroavtal.

Språkpraktik- och arbetsövningsplatser

På Ode finns för närvarande inga lediga arbetsprövnings- eller språkpraktikplatser.

Civiltjänstgöring

Kontaktperson för civiltjänstgöringsplatser är serviceansvariga Tia Jokinen (tia.jokinen@hel.fi).

Tidsbundna och stadigvarande arbetsplatser

Alla stadigvarande lediga platser och vikariat på över sex månader kan ansökas genom den öppna ansökan på Helsinkirekrys sida:  https://www.hel.fi/rekry/fi.