Kuben

Kuben ligger i Odes andra våning och kan hyras. Kuben är ett utrymme på 90 kvadrat med glasväggar. Lokalen används för närvarande mest för möten och utbildningar. Lokalen har två filmdukar och projektorer. 

De digitala smartglasväggarna testas just nu och kan inte ännu används. 

När du bokar Kuben förbinder du dig till att följa användarreglerna. Biblioteket har vid behov och enligt eget omdöme rätt att förbjuda hyrestagaren inträde i den lokal som hyrts ut eller att avbryta ett evenemang som arrangeras i en hyrd lokal om det uppdagas att reglerna bryts eller har brutits. Du kan leta efter lediga tider och boka Kuben genom Varaamo.

Hur många får plats i utrymmet och vad för slags utrustning finns tillgänglig?

Det ryms högst 50 personer i stolraderna i Kuben.
Man kan också föra in bord i lokalen, men det här minskar på mängden deltagare. 
Borden är svarta och rätvinkliga.

Alla arrangemang i fråga om inredningen ska avtalas två veckor innan evenemanget går av stapeln per e-post på oodi.tilat@hel.fi. Önskemål om ändringar som inkommer senare kan vi inte tillgodose.

Ytterligare inredning som kan levereras enligt överenskommelse:

  • Klädställningar 1–5 st
  • Högt ståbord 1 st
  • Hög barstol 1–2 st
  • Lågt bord 1–3 st

Vad finns det för teknik i lokalen?

Tal: Det är möjligt att få 1–2 trådlösa mikrofoner för tal till lokalen.

Bild: I lokalen finns två filmdukar och videoprojektorer till vilka du kan koppla din egen apparat. Vi använder en HDMI-kabel som enligt överenskommelse kan användas i lokalen. Kom ihåg att ta med egna pluggar som är kompatibla med vår utrustning.

Ljud: Genom att koppla din egen apparat med HDMI-kabeln kan du spela upp ljud från din apparat genom lokalens ljudåtergivning.

I början av den bokade tiden ger Odes tekniska expert råd och instruktioner för användning av den audiovisuella tekniken i lokalen

Alla förhandsarrangemang som ska göras inför evenemanget ska ske inom ramen för den bokade tiden. Alla scentekniska behov ska avtalas två veckor innan evenemanget per e-post på oodi.tilat@hel.fi.

Kan jag anlita catering-tjänster till lokalen?

Jo, det går att beställa catering från Odes restaurang