Verktygslåda för musiker

Har du lust att sjunga? Vill du bli musiker? HelMet-biblioteket har en hel del tjänster för den som har musik som hobby eller yrke. I spelrummen kan du öva i lugn och ro och i bibliotekets studior kan du spela in dina alster så andra kan njuta av dem. Du kan också få synlighet om dina copyrightfria inspelningar finns i bibliotekets samlingar. När du och ditt band har övat tillräckligt kan ni få spela på bibliotekets estrad.

Instrument, musikrum, studior och platser för framträdande