En liten flicka med solglasögon

Samarbete bibliotek - daghem

Välkommen till biblioteket med din daghemsgrupp. Kom på besök, låna böcker eller delta i något av bibliotekens program.

Vi informerar på bibliotekens hemsidor och via e-post om nedanstående och övriga aktuella program för daghemsgrupper.

  • Sagostunder
  • Bokbio
  • Medielässtunder med BeeBot-robotar och iPads
  • Mediespelet Apparatön för förskoleelever

Ta kontakt om du behöver hjälp med att samla ihop ett bokpaket kring något tema.

Kontaktuppgifter:

På svenska jobbar vi över biblioteksgränserna. Ta gärna kontakt med oss!

Cecilia Eriksson
Richardsgatans bibliotek
cecilia.eriksson@hel.fi
050 402 5805

Tobias Larsson
Richardsgatans bibliotek
tobias.larsson@hel.fi
09 3108 5813

Jannika From
Richardsgatans bibliotek
jannika.from@hel.fi
09 3108 5813

Anna Söderström
Tölö bibliotek
anna.soderstrom@hel.fi
040 673 5441

Beatrice Skaag
Östra centrums bibliotek
beatrice.skaag@hel.fi
09 3108 5890

Helen Saari
Berghälls bibliotek
helen.saari@hel.fi
09 3108 5753

Marcus Granfors
Södra Haga bibliotek
marcus.granfors@hel.fi
09 3108 5032

Lauri Seutu
Månsas bibliotek
lauri.seutu@hel.fi
09 3108 5063

Övrig information

Bibliotekskort

Information om bibliotekskortet och kortansökan hittar du här. Du kan i samband med ett biblioteksbesök skaffa ett gemensamt bibliotekskort för ditt daghem.

Sagodiplom

Sagodiplomet ger tips på böcker och inspirerar till läsning.

Bibliotek med självbetjäningstid

Grupper är alltid välkomna till biblioteket.  Ta gärna kontakt på förhand om du kommer med din grupp till ett bibliotek med självbetjäningstid kl. 8-10 och önskar träffa en bibliotekarie. Bibliotekens självbetjäningstider hittar du på Helmet.fi.

Reservera ett utrymme på biblioteket

Du kan även reservera utrymmen på biblioteken för eget bruk på Varaamo