Ett nytt stadsbiblioteks verksamhetsställe till Otnäs

Ett  nytt biblioteksutrymme har öppnats i Otnäs. Utrymmet kompletteras under september månad med böcker, övrigt material och apparater till ett nytt Helmet-bibliotek i huvudstadsregionens biblioteksnätverk. Man kan bekanta sig med utrymmet och använda det till exempel för träffar med mindre grupper redan nu, mån-tors kl. 7.45-16.00. När meröppet-apparaterna har installerats, så kan man komma till biblioteket med bibliotekskort och pin-kod även på kvällar.

Biblioteket är vid Otaniemen lukio på adressen Datavägen 6.

Biblioteksprojektets bakgrund

Otnäs gymnasister föreslog att gymnasiets bibliotek skulle vara ett allmänt bibliotek för alla som studerar, bor och rör sig på området. Lärarna och bibliotekets personal inspirerades av tanken. Användningen av utrymmet och dess verksamhet planeras nu och i framtiden i samarbete mellan bibliotekets representant, gymnasisterna, lärarna och representanter för Aalto-universitetet.

Ledande bibliotekspedagog Marjukka Peltonen berättar, att ”meningen är att utveckla kontinuerlig verksamhet som engagerar unga. Teater- och medialinjens unga kommer att komma med och inspirera mindre vid berättelser på sagostunder och bokprat. Den matematisk-naturvetenskapliga specialgymnasiets unga planerar en LuMa auttaa -rådgivningsplats, och man utvecklar även digirådgivningsservicen som upprätthålls av gymnasisterna. De ungas röst hörs även väl i bibliotekets sociala media.”    

Önskemål om material som lånas från biblioteket, teknik och övriga tillbehör får man gärna framföra till ledande bibliotekspedagog Marjukka Peltonen, marjukka.peltonen@espoo.fi

Välkommen till det nya biblioteket!