Ambulerande samlingar för samfund

Ambulerande samlingar för samfund

Helsingfors stadsbibliotek erbjuder ambulerande samlingar för samfund: servicecentraler och andra gruppboenden för t.ex. äldre. Leverans och avhämtning med 8 veckors mellanrum.

Fråga gärna också efter läskamrater.

Ta kontakt om du vill veta mera.

Anne Suvanto
09 310 85805
anne.suvanto@hel.fi