Bibliotekspunkter för äldre

Biblioteket i stadens servicecentraler

Helsingfors stads servicecentraler för äldre är avsedda att stödja hemmaboendet, förebygga marginalisering och lindra ensamhet. Helsingfors stadsb ibliotek betjänar i fem servicecentraler. De här servicepunkterna utgör en del av HelMet-biblioteket.

Djurbergets mångsidiga servicecentral

Öppettider: som servicecentralen mån-fre kl. 7:30-20 och lör-sön kl. 8-16. Bibliotekspersonalen är anträffbar mån och ons kl. 9-12 och 13-15. (8.7.-11.8.2019 är biblioteket meröppet)
För servicepunkten ansvarar i första hand specialbiblioteksfunktionär Liisa Chehidi, tel. 040 647 2989.
Besöksadress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors
Postadress: PB
25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Gustafsgård mångsidiga servicecentral

Öppettider: tis och ons kl. 9-12 och 13-15. (8.7.-11.8.2019 stängd)
För servicepunkten ansvarar i första hand bibliotekarie Liisa Värri, tel. 09-310 85911. Besöksadress: Gevaldigervägen 16, byggnad G, 00620 Helsingfors
Postadress: PB
25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Gårdsbacka mångsidiga servicecentral

Öppettider: vardagar 8:00-17:30 och lör-sön 9:00-15:00. (8.7.-11.8.2019 klo 8.00- 15.30; lör,sön stängd)
Bibliotekspersonalen är säkrast anträffbar tis och tor kl. 9-11 och 12-15.
För servicepunkten ansvarar specialbiblioteksfunktionär Kaisa Uotinen, tel. 040 486 9432.
Besöksadress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors
Postadress: PB
25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Kasbergets mångsidiga servicecentral

Öppettider: som servicecentralen. Bibliotekspersonalen är anträffbar mån och tor kl. 9-12 och 13-15. (8.7.-11.8.2019 är biblioteket meröppet)
För servicepunkten ansvarar i första hand bibliotekarie Liisa Värri, tel. 040 6485872.
Besöksadress: Rödluvans väg 16, 00820 Helsingfors
Postadress: PB
25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Mer information:
Karoline Berg
bibliotekschef
PB 4101, 00099 HELSINGFORS STAD
tel. 09 3108 5211 eller 040 334 9591
karoline.berg@hel.fi

*********

Ofta ställda frågor

Ge respons.