Bibliotekspunkter för äldre

Biblioteket i stadens servicecentraler

Helsingfors stadsbibliotek betjänar äldre helsingforsare i samarbete med fem servicecentraler. Servicecentralen är en öppen mötesplats för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors, som vill ha någon att prata med, något att göra eller stöd i vardagen.

Djurbergets servicecentral 

Besöksadress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralenBibliotekspersonalen är anträffbar från måndag till torsdag kl. 12–15. Annars självbetjäning. Du behöver ett Helmet-bibliotekskort och en pinkod för att låna. 

Postadress: PB 8580, 00099 HELSINGFORS STAD

Gustafsgård servicecentral 

Öppettider: som servicecentralen. Bibliotekspersonalen är anträffbar från måndag till torsdag kl. 12–15. Annars självbetjäning. Du behöver ett Helmet-bibliotekskort och en pinkod för att låna.

Postadress: PB 8560, 00099 HELSINGFORS STAD

Gårdsbacka servicecentral 

Besöksadress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralen. Bibliotekspersonalen är anträffbar från måndag till torsdag kl. 12–15. Annars självbetjäning.  Du behöver ett Helmet-bibliotekskort och en pinkod för att låna.

Postadress: PB 8570 , 00099 HELSINGFORS STAD

Kasbergets servicecentral 

Besöksadress: Rödluvans väg 16, 00820 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralen.  Bibliotekspersonalen är anträffbar från måndag till torsdag kl. 12–15. Annars självbetjäning. Du behöver ett Helmet-bibliotekskort och en pinkod för att låna.

Postadress: PB 8590, 00099 HELSINGFORS STAD

Kvarnbäckens servicecentral 

Besöksadress: Kvarnfärdsvägen 4, 00920 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralen. Bibliotekspersonalen är anträffbar från måndag till torsdag kl. 12–15. Annars självbetjäning.  Du behöver ett Helmet-bibliotekskort och en pinkod för att låna.

Postadress: PB 8563, 00099 HELSINGFORS STAD

***

De här servicepunkterna utgör en del av Helmet-biblioteket. 

Ge respons