Volontär till Helsingfors stadsbibliotek

På biblioteken finns flera möjligheter att delta i volontärverksamhet – kom med egna idéer eller engagera dig i befintliga aktiviteter! Du kan till exempel leda en bokcirkel, läsa noveller, leda en spelklubb eller organisera aktiviteter för barn och ungdomar eller äldre personer. Vi erbjuder stöd för att organisera evenemang, leda grupper eller för annan aktivitet i den mån det är möjligt.

Som volontär på biblioteket undertecknar du ett avtal om volontärverksamhet och under verksamheten är du försäkrad av Helsingfors stad. Du åtar dig att arbeta som volontär så länge eller under en så kort tid du vill. Deltagande i vissa volontäruppdrag avtalas för en termin i taget.

Så här kommer du med

Om du blev intresserad, kontakta kontaktpersonerna för volontärverksamheten eller fråga personalen på biblioteket.

Kontaktpersoner:

Södra området: Busholmens, Drumsö, Lillhoplax, Richardsgatans, Tölö och Sveaborgs bibliotek

Leeni van Tulder leeni.vantulder@hel.fi
Vappu Nurmi (Läskamraterna) vappu.nurmi@hel.fi

Östra området: Hertonäs, Östra centrums, Gårdsbacka, Degerö, Kvarnbäckens, Kasbergets, Östersundom och Nordsjö bibliotek

Romana Mázerová romana.mazerova@hel.fi

Mellersta området: Arabiastrandens, Berghälls, Kottby, Månsas, Åggelby, Svedängens och Vallgårds bibliotek

Eeva Karhunen eeva.karhunen@hel.fi
Johanna Laaksonen johanna.laaksonen@hel.fi

Västra området: Södra Haga, Gamlas, Malmgårds, Munksnäs, Böle, Sockenbacka och Norra Haga bibliotek

Sari Langdon sari.langdon@hel.fi

Norra området: Jakobacka, Malms, Parkstads, Bocksbacka, Skomakarböle, Mosabacka, Stapelstadens och Viks bibliotek

Tuula Rönkä tuula.ronka@hel.fi
Iiro Laukola iiro.laukola@hel.fi

Centrumbiblioteket Ode

Leena Eskelinen leena.eskelinen@hel.fi

Volontäruppdrag på Helsingfors stadsbibliotek

Ledare för bokcirkel

I bokcirklarna, som träffas en gång i månaden, läser man böcker och diskuterar litteratur. Bibliotekspersonalen introducerar dig i uppgiften och kan åtminstone i början vara med och leda gruppen.

De volontärer som deltar i bokcirklarna ska vara intresserade av litteratur, ingen annan erfarenhet krävs.

Ledare för eftermiddagsverksamhet för barn och unga

Bibliotekens mor- och farföräldrar och andra ledare för eftermiddagsverksamheten spelar, läser och ritar eller annars umgås med barnen efter skolan. Som bibliotekens mor- och farförälder kan du arbeta på ett sätt som passar just dig. De tillbringar cirka 2–2½ timmar i veckan på biblioteket under den överenskomna dagen.

Ledare för det finska språkkaféet

På språkkaféerna kan du vara med och stödja inlärningen av finska eller leda språkkafé för invandrare. Kravet är att du är bra på det finska språket, har goda samspelsfärdigheter och vill lyssna på och förstå finska som talas på olika sätt. På språkkaféerna finns ibland bibliotekspersonal som gruppledare. Volontärerna introduceras i uppgifterna.

Syftet med verksamheten är att stärka deltagarnas språkkunskaper i finska, ge information om det finländska samhället, hjälpa med integrationen och ge möjlighet att lära känna nya människor.

Språkkaféerna träffas i regel en gång i veckan, några mer sällan.

Högläsare

Gillar du att läsa? Vill du förmedla glädjen av att läsa? Kom med i läskamraterna! Som läskamrat stödjer du läsintresset i Helsingfors genom att högläsa för äldre personer eller andra som behöver hjälp med läsning. Läsningen sker till exempel i servicehus.

Biblioteken i Helsingfors stödjer läskamraterna. Biblioteken ordnar möten för läskamraterna, där man ger tips om böcker som lämpar sig för högläsning, förmedlar läsinspiration och diskuterar frågor och erfarenheter kring läsning.

Följ evenemangskalendern på webbplatsen för Helmet för att se när läskamraterna träffas. Mer information får du genom att skicka e-post till lukulahettilas@hel.fi och på biblioteken.

Som högläsare kan du också delta i olika evenemang på biblioteken, till exempel i Novellkaféer.

Övrig verksamhet

På biblioteken finns flera möjligheter att delta i volontärverksamhet – kom med egna idéer eller engagera dig i befintliga aktiviteter! Vi erbjuder stöd för att organisera evenemang, leda grupper eller för annan aktivitet i den mån det är möjligt.

Bild: Helsingfors stad / Jonna Pennanen