Volontärarbete på biblioteket

Som volontär på Helmet-biblioteken kan du vara med och organisera en mångsidig och varierande verksamhet.

På biblioteket kan volontärer till exempel hålla en bokcirkel eller en språkklubb för vuxna, läsa sagor eller böcker för barn, ordna verksamhet för ungdomar (till exempel spelkvällar), leda en handarbetsgrupp eller ordna diskussionskvällar.

Volontärerna är till exempel ledare för litteraturcirklar, biblioteksmormor eller -farfar, hundförare för läshundar, högläsare av noveller och sagor samt ledare för handarbets- och spelkvällar. På biblioteket kan du också pröva på nya former av frivilligverksamhet. Du kan också ordna verksamhet på ditt eget modersmål.

Genom att erbjuda möjligheter till ideell verksamhet stöder biblioteket aktivt medborgarskap, delaktighet och gemenskap. Som volontär får du dela med dig av ditt kunnande, du lär dig nya färdigheter och möter nya människor. Den verksamhet som ordnas av frivilliga på biblioteket ersätter inte det arbete som utförs av bibliotekets yrkesanställda.

Så här kan du delta

Du kan delta i den ideella verksamheten en längre tid eller en kortare tid, precis hur du själv vill. Om du blev intresserad av att bli volontär på biblioteken, kan du kontakta ditt närbibliotek.

Bekanta dig med bibliotekens volontärverksamhet:

Esbo

Helsingfors

Vanda