Promentor-språkkurser

Som användare av Helmet-biblioteket har du nu tillgång till Promentor-språkkurserna på nätet. Kurserna har utarbetats i samarbete med språklärare. För att komma igång med studierna behöver du bara ditt bibliotekskort och din PIN-kod.

I kursutbudet finns grund- och specialkurser lämpade för självstudier. Alla kurser har finska som stödspråk och kurserna i finska passar speciellt för invandrare. Kurserna är interaktiva, vilket betyder att den studerande får respons på hur hon eller han klarar sig. Kurserna erbjuder också möjligheter att träna tal och uttal.

Språkalternativ

  • finska
  • engelska
  • svenska
  • spanska
  • tyska
  • ryska
  • italienska
  • franska

Logga in i Promentor

Gör så här

Mata in ditt biblioteksnummer och din PIN-kod för att logga in. 

När du loggar in på tjänsten för första gången, får du ett frågeformulär (slutför ditt konto), där man frågar ditt namn och e-postadress så att du får informationen om att den kurs som du reserverat har blivit ledig. Du ombeds att godkänna plattformsgivaren Rockways användarvillkor och dataskyddsbeskrivning.

Webbspråkkurserna fungerar på alla datorer, tabletter och smarttelefoner. Den nyaste versionen av webbläsaren rekommenderas. Tjänsten kräver en kontinuerlig nätförbindelse och vid bruk av språkstudio också det nyaste Adobe Flash Player -programmet. Flash Player går inte att installera på mobila enheter.

Promentors språkkurser är indelade i mindre, enskilda enheter eller sektioner, som kan lånas högst 7 dagar i taget. Det finns totalt 50 av dem i tjänsten. 1–5 licenser har köpts för varje kurssektion, det vill säga högst fyra användare kan läsa en kurssektion i taget. Om kursen inte genast finns att få kan du reservera den.

På språkkurserna kan du göra uppgifter och tester. Testresultaten sparas på ditt eget konto.  När du har klarat av minst hälften av kursen så får du en utvärdering över ditt arbete på en skala från nöjaktigt till utmärkt. Ett praktiskt sätt att använda kurserna är att öva ett par gånger i veckan och gå sakta framåt i takt med sitt eget kunnande.

Läs mer

Biblioteket erbjuder dig webbspråkkurser