Be om hjälp av bibliotekets personal med anropsknapp

Har du ibland svårigheter att hitta bibliotekets personal när du behöver hjälp? Nu kan du använda anropsknappen! 
 
På Esbos största bibliotek (Entresse, Iso Omena, Lippulaiva, Hagalund och Sello) så har man börjat använda anropsknapp-system för betjäning av kunder. När en kund behöver hjälp av bibliotekets personal så är det möjligt att trycka på funktionärskallelsen på anropsapparaterna som finns i kundutrymmena (se bilden). Bibliotekets personal får en larmsignal till pekplattan och anländer till kunden. 
 
Anropsknappen gör det snabbare att få hjälp och befriar personalen att röra sig i utrymmet eftersom man inte behöver dejourera på ett ställe för kunderna. 
 
Beroende på vilket biblioteket är så finns anropsknappsapparater såväl i entréhallen, paja-utrymmena som i samlingsavdelningarna. Man känner igen dem av deras orangea färg. Man når även från rullstol att trycka på knappen. 
 
Det är därtill möjligt för kolleger att kalla på varandra med hjälp av anropsknapp-systemet. Det är nyttigt om man till exempel behöver hjälp av en person som talar ett visst språk eller om man märker köbildning på någon avdelning. 
 
Prova modigt på anropsknappen när du nästa gång besöker biblioteket!