Infocentret Korona.

Biblioteken i Vik under renovering från och med 1.6.2020

Viks bibliotek och Campusbiblioteket i Vik stänger sina dörrar i början av juni på grund av renoveringsarbeten. Biblioteken ligger i Infocentret Korona som renoveras i två faser under åren 2020–2022. Åren 2020–2021 renoveras våningsplanen 1-3 medan våningsplanen 4 och 5 renoveras under åren 2021–2022.

Biblioteken är öppna som normalt fram till slutet av maj. Renoveringen inleds den 1 juni och varar ungefär ett år för bibliotekens del. Under sommaren öppnas en tillfällig bibliotekslokal i Infocentrets fjärde våning. Den betjänar både universitetsbibliotekets och det allmänna bibliotekets låntagare fram till hösten 2021 då de nya lokalerna öppnas. I de tillfälliga lokalerna kommer materialutbudet att vara begränsat, men man kan till exempel hämta reservationer som normalt. Där kommer också att finnas en tidningshörna och cirka 100 platser för läsning och arbete.

Avsikten med renoveringen är att bygga om Infocentret Koronas lokaler för att bättre motsvara dagens behov. Samtidigt anpassas lokalerna till de förändringar som Spårjokern för med sig. Tack vare renoveringen får biblioteken en ny entré, nya utrymmen som kan bokas, ett fräscht allmänt utseende och en gemensam infodisk. Planen är att bygga ett trivsamt och mångsidigt utrymme för alla med fler tjänster än tidigare.

Utgångspunkten för renoveringen har varit att genomföra moderniseringen så ekologiskt som möjligt. Byggnadens mål för energibesparing ska förverkligas med ny teknik och för uppvärmningen utreds ett system med jordvärme.

Bibliotekens kunder har också varit aktivt involverade i planeringen av renoveringen. Viks bibliotek har besökt grundskolorna på området för att utreda ungas önskemål. Biblioteksbesökarna har fått sätta upp kommentarer om de nya lokalerna på bibliotekets anslagstavla. Också studerandena och forskarna vid Helsingfors universitet har hörts. De har fått ge feedback och förslag både i Viks kampusbibliotek och under evenemang arrangerade av universitetet.