Varattuja kirjoja hyllyssä.

Biblioteksärenden under coronavirusepidemin

Helmet-bibliotekens tjänster är nästan i helt normalt bruk. Sommaröppettider och -tjänster varierar mellan olika bibliotek, så kontrollera dem på ditt eget biblioteks hemsida.

Det finns fortfarande begränsningar på hur många personer samtidigt får använda lokalen, och meröppna bibliotek används inte alls under sommaren. Medan du är i biblioteket, se till att du har en till två meter till både personalen och andra kunder. I samtliga bibliotek har man även genom att ändra på inredningen sörjt för att platserna för kundbetjäning är på säkert avstånd från varandra.

Bibliotekskortet är personligt, men du kan sköta ärenden på någons vägnar (t.ex. hämta en beställning) om du uppvisar personens bibliotekskort och en fullmakt för biblioteket kundservice. Fullmakten kan vara av engångskaraktär eller i kraft tills vidare, och den ska specificera vilket ärende den ger fullmakt att sköta.

Om du inte själv kan besöka biblioteket eller ifall en närstående inte kan uträtta ärenden för dig, eller ifall något annat har skett som hindrar dig att använda biblioteket under vårens lopp, kontakta ditt närbibliotek. Vi reder ut situationen tillsammans med dig.

I användning

Utlåning och returnering, hämtande av beställda böcker, tidningar samt beställning och förnyande.

Förfallodagar

Lånen förfaller stegvis fr.o.m. 1.6.2020. Förfallodatumen kan kontrolleras genom att logga in i sina egna uppgifter i Helmet-sökningen.

Förseningsmeddelanden och påminnelser börjar skickas i början av juni.

Förseningsavgifter börjar genereras för material som förfaller i juni enligt användningsreglerna. För betalning rekommenderar vi nätbetalning och i biblioteken kortbetalning. I vissa bibliotek är enbart nätbetalning möjlig.

Bibliotekskort och PIN-kod

De tillfälliga inloggningsuppgifterna för e-biblioteket som beviljades på våren har förlängd giltighetstid till slutet av juni. Inga nya tillfälliga användarnamn skapas mer i juni. Du får ett nytt bibliotekskort och PIN-kod genom att visa ditt identitetsbevis i biblioteket. Om du glömt din PIN-kod kan du nollställa den via Helmet-inloggningssidan, om du lagt till en e-postadress i dina kunduppgifter.

I begränsad användning:

Maskiner och apparater

Datorer (samt utskrifter och skanning) kan användas i de flesta biblioteken.

En del av de övriga apparaterna och maskinerna är i begränsad användning. Kontrollera situationen på ditt eget biblioteks webbplats. Följ de anvisningar ditt eget bibliotek gett om användningen av apparaterna.

Lokaler

Man kan boka lokaler i flera bibliotek fr.om. 1.6. Kontrollera begränsningarna på mängden personer o.d. när du bokar lokalen.

Antalet platser i bibliotekens lässalar har minskats och användare av övriga arbetslokaler har anvisats att hålla sig på säkert avstånd från andra användare i lokalen. Säkert avstånd arrangeras i mån av möjlighet också genom att ändra på lokalens möblering.

Inte i användning:

Biblioteken har inte meröppet under sommaren. Kontrollera vad läget är i augusti på det egna bibliotekets webbplats.

Många leksaker och spel, en del av utrustningen, hörlurar och vr-glasögon m.m.

Biblioteken kan också ha andra begränsningar, om vilka skilda anvisningar ges i varje bibliotek.

Bibliotekens öppettider.