Kirjastonjohtaja Anne Mankki kerää syliinsä kirjoja hyllystä.

Degerö bibliotek flyttar – kom och låna hyllorna tomma!

Degerö bibliotek är stängt 15.10–21.11. I november öppnar det i nya och fräscha lokaler. Vi vill ha så tomma hyllor som möjligt när flyttar, så nu kör ett lånetalko igång.

I november flyttar Degerö bibliotek in i nya fina lokaler i öns nya köpcenter. Det nya biblioteket kommer att finnas i köpcentrets andra våning. Invigningen firas 22.11.

Bibliotekspersonalen hat nu framför sig ett digert arbete – bibliotekets stora samling ska packas in, flyttas till det nya stället, packas upp och ordnas in i nya hyllor.

Det nya biblioteket är nära, nästan så man ser det från det gamla. Men bibliotekets personal hoppas ändå att det blir så lite som möjligt att packa och att flyttlasset blir lätt. Därför har biblioteket nu startat ett lånetalko.

– Vi hoppas att Degeröborna och alla andra lånar så mycket att biblioteket nästan blir tomt! säger bibliotekschef Anne Mankki.

Förlängd lånetid för material från Degerö

Nu kan det vara en bra idé att låna hem stora mängder av Degerö biblioteks böcker. Om du t.ex. har en favoritbokserie kan du nu ha den hemma hos dig i flera månader. Böckerna har nämligen förlängd lånetid p.g.a. flytten. De normala lånetiderna på 28 dygn är redan nu förlängda till 3.12. 14-dygnslånen blir längre från 29.9. De förlängda lånetiderna gäller endast material som till hör Degerö bibliotek, inte material som kommit från andra bibliotek via reservationer.

Frys eller flytta dina reservationer

Degerö bibliotek är stängt 15.10–21.11. Under den här tiden kan du inte returnera material till biblioteket. Närmaste Helmet-bibliotek är biblioteken i Kasberget och Östra centrum.

Det lönar sig att byta hämtbibliotek för dina reservationer så länge Degerö bibliotek är stängt. Du kan också frysa dem, så de inte förfaller under den här tiden. Logga in på Ditt bibliotekskonto på Helmet om du vill byta bibliotek eller frysa reservationerna. De reservationer som står i Degerö biblioteks reservationshylla då biblioteket stängs flyttas till Östra Centrums bibliotek. De reserverade böcker som kommer till Degerö bibliotek då det är stängt kan hämtas först då det nya biblioteket öppnar.

Invigningen av det nya biblioteket äger rum torsdag 22.11. Då biblioteket planerades fick användarna vara med och deras önskemål beaktades. Böckerna har en synlig roll i de nya lokalerna, de ska ställas fram på ett ännu mera lockande sätt än förr. Nästa år kommer ett system med s.k. flytande samlingar att tas i bruk i Helsingfors stadsbibliotek. Det innebär att materialet lämnas tillbaka i de bibliotek där det är mest efterfrågat. I praktiken skickar alltså andra bibliotek sådant material till Degerö bibliotek som dess låntagare mest lånar.

I det nya biblioteket kommer vi att pröva med meröppet under tidiga morgontimmar. Biblioteket är då öppet med självbetjäning.

Text och bild: Kati Hurme

Översättning: Susanna Söderholm