Fiskehamnens bibliotek öppnar 15.1.2024

Fiskehamnens bibliotek invigs måndagen den 15 januari 2024. Biblioteket, som öppnas i lokalerna i köpcentret Redi, är ett personligt allaktivitetsrum vars inredning är planerad för att sätta fart på fantasin. Biblioteket har en yta på 436 kvadratmeter.

Den Helsingforsbaserade designbyrån Rune & Berg Design ansvarar för planeringen av inredningen av bibliotekslokalerna i Fiskehamnen. Ett bärande tema i bibliotekets planering har varit ett tillgängligt bibliotek med sann lokal anstrykning för den lokala befolkningen som ger nya idéer vid varje besök. Planeringen har skett i samarbete med invånarna i området. Särskilt barnen har satt sin prägel på bibliotekets lokaler. Till exempel har soffornas formspråk plockats från modeller i modellera som skolelever gjort i workshoppar. Totalt 838 personer deltog i workshoppar och enkäter gällande bibliotekets planering.

”Fiskehamnens bibliotek är ett litet närbibliotek mitt i invånarnas vardag och vid deras färdväg, i en livlig närmiljö med köpcentrum. Vid planeringen av biblioteket har invånarnas önskemål om ett fridfullt och tryggt rum som kunder i alla åldrar känner sig välkomna till beaktats”, berättar Erna Marttila, bibliotekschef för Fiskehamnens bibliotek.

Många önskade bland annat små krypin där man kan läsa och ta det lugnt. Enligt Marttila har man planerat att biblioteket utöver de övriga vistelseområdena ska ha ett grottliknande och stämningsfullt ”skrymsle” dit man kan dra sig undan för att läsa eller vara.

”Invånarna önskade också att biblioteket bestod av oberäknelighet som underblåser fantasin. Detta kommer att finnas både i möbler och i lokalens ytor. Designen har inspirerats av sagor och berättelser, där vad som helst är möjligt. Fiskehamnens bibliotek kommer också att vara en plats för fantasi och möjligheter”, tillägger Marttila.

Med hjälp av det nya bibliotekets evenemang och bokurval strävar man efter att nå barn och unga i området

Fiskehamnens bibliotek erbjuder förutom bekanta bastjänster också evenemang i liten skala.

”I det nya biblioteket kommer vi exempelvis att ordna rams- och sagostunder, spel- och filmklubbar samt en litteraturcirkel”, berättar Marttila.

Bemötandet av barn, unga och familjer betonas i bibliotekets verksamhet.

”Utgångspunkten är att våra medarbetare har tid att finnas där för de barn och unga som kommer till biblioteket”, berättar Marttila.

Bibliotekets personal samarbetar också intensivt med områdets daghem och skolor.

Samlingen av barn- och ungdomslitteratur kommer att vara stor i förhållande till bibliotekets storlek, vilket anses uppmuntra områdets barn och unga att läsa. Det lilla urvalet av böcker för vuxna är noggrant kuraterat och har varierande teman.