Flytande samling påverkar också samlingsarbetet i Helsingfors stadsbibliotek

Helsingfors stadsbiblioteks samling flyter. Detta innebär att samlingen är gemensam för hela Helsingfors stadsbibliotek. Böckerna och annat material i Helsingfors bibliotek har inget hembibliotek, utan materialet rör sig mellan olika bibliotek enligt kundernas behov och användning.

Helsingfors stadsbiblioteks samling började flyta i maj 2019, när IMMS, ett AI-baserat system för flytande samlingar och logistik, infördes. Med det flytande materialet kan kunderna påverka varje biblioteks utbud med sitt agerande. Återlämningar bearbetar bibliotekens utbud. Systemkonfigurationer kan ändras baserat på rapporter och observationer. Den flytande samlingen påverkar också samlingsarbetet, då materialet väljs ut för alla bibliotek i Helsingfors gemensamt.

Systemet för flytande samlingar och logistik kan skicka materialet till biblioteket där det behövs som mest. Materialet rör sig smidigt mellan olika bibliotek med återlämningar och utlåningar. Detta förnyar kollektionerna i hyllorna och gör dem mångsidigaere. Tack vare den flytande samlingen uppnås god variation i hyllorna, i synnerhet på små bibliotek.

Systemet för flytande samlingar och logistik ger mer information om cirkulationen av material, efterfrågan och upplåningsbeteendet hos kunderna. Detta används vid planering av insamlingar och val av material. Restriktiva åtgärder till följd av coronaviruset har påverkat människors utlåningsbeteende, och systemet har ännu inte hunnit samla in data från så kallade normala tider. Så snart coronasituationen tillåter kan mer information samlas in. 

IMMS-systemet används endast i Helsingfors. Esbo och Vanda flyter sina samlingar med hjälp av ett annat system. Helsingfors har en annan hyllklassificering än Esbo, Vanda och Grankulla, och varje stad har en egen process för anskaffning av material. Kunderna kan dock låna och reservera material från alla bibliotek i Helmet-området och återlämna det lånade materialet till vilket som helst Helmet-bibliotek.

Från materielhotellet sätter reservationen snabbt i gång

Det material för vilket det inte finns plats eller som inte efterfrågas på Helsingfors bibliotek lagras på ett materialhotell i Böle bibliotek. Därifrån rör sig materialet till olika bibliotek enligt bibliotekens behov och kundernas reservationer.

Materialhotellet lagrar även julmaterial utanför julsäsongen. Det är inte möjligt att besöka materialhotellet eller välja det som hämtställe för reservationer, men materialet på hotellet kan reserveras på samma sätt som allt annat material i Helmet-biblioteken. Reservationer börjar snabbt från materialhotellet, eftersom det ligger i närheten av Helsingfors centraliserade sorteringsapparat. 

Nya riktlinjer för samlingar tar hänsyn till flytande

Helsingfors stadsbibliotek har utarbetat nya riktlinjer för samlingar som tar hänsyn till de förändringar av samlingsarbetet som har orsakats av den flytande samlingen. Målsättningen är att skapa en mångsidig och mångstämmig samling för Helsingfors stadsbibliotek där både den stora efterfrågan på boknyheter och erbjudande av verk av små förlag och nya författare till bibliotekets kunder beaktas.

De så kallade stora riktlinjerna som påverkar samlingsarbetet har samlats in i riktlinjerna för samlingar.

Bild: Maarit Hohteri / Helsingfors stad