Förändringar i Esbo bokbussars verksamhet

Esbo stadsbiblioteks bokbussverksamhet krymper från och med hösten 2022. Det här innebär förändringar för alla bokbussarnas kunder, såväl privatpersoner som till exempel daghem och skolor.

Vad förändras?

  • Bokbussarna kör inte kvällsrutter mera. 
  • Bokbussen Helmi kommer inte längre att vara en del av Esbo stadsbiblioteks verksamhet.
  • Bokbussen Välkky kommer i framtiden att regelbundet besöka några av skolorna långt borta från biblioteken. 
  • Välkky kommer att fortsätta som evenemangsbil i samarbete med såväl stadens olika enheter, t.ex. läroinrättningar, som med olika aktörer i Esbo, t.ex. föreningar.
  • De skolor som nu mera inte får regelbundna besök av bokbussen kommer även i framtiden att få ta del av bibliotekets tjänster, t.ex. i form av bokprat. Andra tjänster är under utveckling och vi kommer att informera skolorna direkt om dem.
  • Daghemmen kommer i fortsättningen att få biblioteksmaterial med hjälp av Postis transport. Vi informerar daghemmen närmare om det här separat.
  • Servicehem kan beställa material i form av temalådor.

Varför krymper bokbussverksamheten?

Bakom beslutet ligger de sparkrav som Esbos stadsfullmäktige godkänt enligt programmet En ekonomiskt hållbar Esbo (Taloudellisesti kestävä Espoo TaKe), vilka innebär att alla stadens enheter, också stadsbiblioteket, förutsätts hitta inbesparingar. Att minska och förändra bokbussverksamheten är ett av de sätt som biblioteket kan förverkliga de inbesparingar som krävs. På samma gång ser vi över och gör upp nya verksamhetsmodeller för alla våra uppsökande bibliotekstjänster.

De nya verksamhetsmodellerna för de uppsökande bibliotekstjänsterna lyfter fram mångsidighet och engagemang. I Berättelsen om Esbos anda produceras tjänster som en del av ett samarbetsnätverk. De uppsökande tjänsterna breddas aktivt i samarbete med stadens andra verksamheter, samt med utomstående föreningar och företag. Bibliotekets roll i utvecklingen är given och målet är att verksamheten ska bli mer effektiv och möjliggöra invånarnas och samarbetsparternas engagemang.

Hur hittar jag mitt närmsta bibliotek?

Du hittar information om alla Esbo stadsbiblioteks verksamhetsställen på våra Helmet-sidor i listan under rubriken Bibliotek och tjänster. I listan finns alla huvudstadsregionens allmänna bibliotek. Esbobibliotekens lägen ser du på kartan Esbos servicekarta (sökord: allmänna bibliotek).

Det är inte alltid som det bibliotek som är fysiskt närmast dig är det mest praktiska för dig att besöka, till exempel på grund av förbindelserna. Ibland är det vettigast att sköta sina biblioteksärenden på ett annat bibliotek som passar bättre in i de vardagliga bestyren. Du kan alltså själv välja vilket bibliotek du vill använda i framtiden eller kanske besöka flera olika bibliotek. Med Helmet-bibliotekskortet kan du låna på alla allmänna bibliotek i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.

Hur byter jag upphämtningsplats för mina reservationer?

När du gör en reservation via Helmet-sidorna kan du alltid välja vilket som helst Helmet-bibliotek som upphämtningsplats. Du kan ändra upphämtningsplatsen för reservationer du redan gjort på Helmet-sidornas Mitt bibliotekskonto-sida, förutsatt att reservationen inte redan är på väg eller väntar på att hämtas upp (instruktioner på Helmet-sidorna). Vi rekommenderar att du ändrar upphämtningsplatsen själv, så att du själv kan välja vilket av alternativen som är mest praktiskt för dig.

Om du har bokbussen som upphämtningsplats, och du inte själv har ändrat upphämtningsplatsen senast sista juni, så kommer dina reservationer automatiskt att flyttas till Sellobiblioteket. Om Sellobiblioteket inte är den bästa platsen för dig att hämta upp dina reservationer, så kan du ändra upphämtningsplats på Helmet-sidorna (instruktioner på Helmet-sidorna). Du kan också be bibliotekets personal att ändra upphämtningsplatsen åt dig.

Om du vill byta hembibliotek, alltså det bibliotek som systemet automatiskt erbjuder dig som upphämtningsplats, så kan du göra det på Helmet-sidornas Mitt bibliotekskonto-sidan under Ändra personliga uppgifter-fliken (instruktionsvideo på finska). Om du vill kan du också be bibliotekets personal att ändra ditt hembibliotek i dina kunduppgifter. När du vill ändra dina kunduppgifter via personalen måste du alltid uppvisa ett bildförsett id-kort eller körkort.

Lägg märke till att upphämtningstiden på ett annat verksamhetsställe än bokbussen är 6 vardagar (mån-fre, inte inräknat veckoslut och möjliga helgdagar).

Jag har svårt att ta mig till biblioteket, hur ska jag låna i framtiden?

Om du har svårt att besöka biblioteket till exempel på grund av ålder, sjukdom eller en skada, så finns det alternativa sätt för dig att få biblioteksmaterial:

Vem bestämde om bokbussverksamhetens förändringar?

Esbos stadsfullmäktige godkände En ekonomiskt hållbar Esbo-programmet (Taloudellisesti kestävä Espoo TaKe) i oktober 2020. Programmets mål är att förbättra produktiviteten och att balansera ekonomin systematiskt under åren 2020-25. Alla stadens enheter och serviceområden ska presentera inbesparningsmål. Besluten om hur biblioteket förverkligar de sparkrav som riktats mot vår verksamhet har fattats av bibliotekets ledning.

Även utan de sparkrav som uppstod i och med TaKe, så skulle bokbussens verksamhet ha behövts förnyas i Esbo.  Förändringar i bokbussens verksamhet skulle alltså ha gjorts oberoende, men nu kan de inbesparningar som krävs av biblioteket förverkligas samtidigt.

Varifrån kommer inbesparningarna konkret?

  • Bokbussarnas underhållningskostnader minskar i och med att bokbussen Helmi tas ur bruk.
  • Kostnaderna för utrymmen minskar drastiskt när fastigheten Porrastalo, som använts av bland annat bokbussverksamheten, tas ur bibliotekets bruk. De andra verksamheter som funnits i Porrastalo har redan flyttats till andra verksamhetsställen (bibliotekets logistik har flyttats till Hagalunds bibliotek, bibliotekets hemtjänst till Sellobiblioteket) och vi letar ännu efter ett nytt garage för bokbussen Välkky.

Varför tagits bokbussen Helmi ur bruk?

Bokbussen Helmi var i dåligt skick och det skulle ha kostat att rusta upp den. Eftersom biblioteket ska göra inbesparingar, är det ett sparbeslut att inte rusta upp Helmi. Helmi kommer att läggas ut till försäljning och kan på så sätt också ge biblioteket inkomster.

Vad hände med bokbussarnas personal?

Bokbussens personal fortsätter jobba i bibliotekets tjänst och ingen sägs upp som en följd av att verksamheten krymper.

En del av bokbussens personal fortsätter att jobba med bokbussen Välkky. En del av bokbussens personal kommer att börja jobba delvis eller helt på andra verksamhetsställen inom Esbo stadsbibliotek.

En stor del av den personal som jobbat med bokbussarna de senaste åren har också hittills tillbringat en del av sin arbetstid på andra bibliotek i Esbo.

Vart kan jag ge feedback?

Feedback och frågor som gäller bokbussverksamhetens inbesparingar kan i första hand skickas in via Esbo stads feedbacksystem på adressen https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/sv. Vi strävar till att svara på feedback inom tre vardagar.

Besluten om de sparkrav som riktats mot bland annat stadsbiblioteket har fattats av stadsfullmäktige. Biblioteket fattar inte själv beslut om hur stora inbesparingar vi förväntas göra, utan bara om hur vi gör dem. Om du vill ge feedback om sparkraven i allmänhet, så rekommenderar vi att du tar kontakt direkt med fullmäktigeledamöterna. Mera information om fullmäktige och fullmäktigeledamöternas kontaktuppgifter hittar du på Esbo stads sidor under Beslutsfattande.

Vi skulle vilja ha med bokbussen Välkky på vårt evenemang i höst. Hur ska vi göra?

Ni kan bjuda in bokbussen till olika evenemang även i framtiden. Om en förening, organisation, skola, ett daghem eller en annan verksamhet ordnar ett evenemang dit man skulle vilja ha bokbussen med, lönar det sig att ta kontakt med oss via e-postadressen kirjastoautot@espoo.fi. Ju tidigare i planeringen man tar kontakt med biblioteket, desto mera sannolikt är det att bokbussen kan besöka ert evenemang.