Att hämta reservationer.

Förändringar i bibliotekets meddelanden

I fortsättningen kommer du att få meddelanden från biblioteket som textmeddelande,  per e-post eller som papperspost. Vi hoppas att du granskar dina kontaktuppgifter och samtidigt väljer ett miljövänligt alternativ för de meddelanden du får. 

Förändringar i meddelandena om reservationer 

Biblioteken i Esbo,  Grankulla och Vanda skickar från och med 13.5 meddelanden om reservationer som avgiftsfria textmeddelanden, per e-post eller per post.

Helsingfors stadsbibliotek sänder sina meddelanden om reservationer per e-post eller post.  En textmeddelandetjänst är på kommande.  

Den gamla avgiftsbelagda textmeddelandetjänsten upphörde 12.5.2020. 

Övriga meddelanden 

I fortsättningen skickas meddelanden om att förfallodagen närmar sig endast per e-post. De sänds två dagar före förfallodagen från alla bibliotek . Förseningspåminnelserna skickas som förr per e-post eller post från alla bibliotek.  

Gör så här: 

  • Logga in på ditt bibliotekskonto i Helmet.fi och granska dina uppgifter under "Ändra personliga uppgifter "
  • Lägg till ett mobiltelefonnummer med Finlands landskod (t.ex. +358501234567), så att textmeddelandetjänsten om reservationer aktiveras. 
  • Kontrollera också att din e-postadress är rätt, så att du får meddelanden om förfallodagarna.  

Du kan också be att bibliotekets personal ändrar dina kontaktuppgifter. Ta i så fall med ditt identitetsbevis till biblioteket. 

Bibliotekskort och lån.

Bild:Maarit Hohteri