Gröndals bibliotek flyttar 14.-21.9.

Gröndals bibliotek flyttar i september till nya utrymmen på adressen Kavallbacken 15. P.g.a. flyttningen är Gröndals bibliotek stängt helt och hållet 14.-21.9.2022.

Vi måste tyvärr begränsa användningen av biblioteket redan tidigare, och under tiden 5.-13.9. kan du enbart låna reserverat material från Gröndals bibliotek. P.g.a. flyttningen är bibliotekets nedre våning stängd.

Det material som hör till Esbo och Vanda stadsbibliotek, och som lånats i Gröndals bibliotek, förfaller inte under tiden 14.-21.9. Om materialet hör till biblioteken i Helsingfors och Grankulla förfaller de lånen också under den här perioden. Du kan returnera dessa lån till ett annat Helmet-bibliotek eller förnya dem, om de inte är reserverade.

Reservationer som skall avhämtas från Gröndals bibliotek kan inte hämtas från någotdera biblioteket mellan 14.-21.9. Vi förlänger dock tiden för avhämtning så, att den inte upphör under den här perioden. Du kan hämta dina reservationer från det nya biblioteket före den sista avhämtningsdagen i meddelandet om reservationer.  

Tidtabell för flyttningen

5.-13.9. Möjligt att enbart låna reservationer, det gamla bibliotekets nedre våning stängd

13.9. Sista öppethållningsdag för Gröndals bibliotek vid Gröndalstorget

14.-21.9. Båda biblioteken stängda  

22.9. Gröndals bibliotek öppnar i nya utrymmen på adressen Kavallbacken 15