Återlämningshyllan på bibliotek.

Helmet-biblioteken börjar ta emot returneringar

En del av Helmet-biblioteken börjar ta emot returneringar. Regionförvaltningsverket har gett biblioteken lov att börja ta emot och behandla returnerat material  trots att biblioteken i övrigt är stängda. Materialet kan returneras antingen via en returneringslucka eller på en tillfällig returneringsplats vid bibliotekets dörr eller utanför biblioteket. Tillsvidare kan man inte låna material eller hämta reserveringar.

Lånen förfaller stegvis i juni

För att undvika rusning är det skäl att inte skynda med att återlämna lånen. De börjar förfalla först i juni och också då stegvis. Du kan se förfallodagarna för dina egna lån genom att logga in på Mitt bibliotekskonto i Helmet-sök eller i pocketbiblioteket Taskukirjasto. 

För att förhindra coronasmitta önskar vi att våra låntagare följer dessa instruktioner då de besöker biblioteket: 

  • Sköt din handhygien.
  • Håll minst två meters avstånd till dina medmänniskor.
  • Hosta eller nys i en engångsnäsduk eller i ärmen.
  • Kom inte till biblioteket om du är sjuk.
  • Sköt dina ärenden så snabbt som möjligt.

Bibliotek som tar emot returneringar 

Grankulla

Grankulla stadsbibliotek börjar ta emot returneringar 6.5.

Esbo

Esbo stadsbibliotek börjar ta emot returneringar 11.5. 

Helsingfors

Från och med 4.5 tar följande bibliotek emot returneringar: 

Berghälls bibliotek, via bakdörren 

Bocksbacka bibliotek, returneringsluckan

Centrumbiblioteket Ode, vardagar kl. 8-17 under Medborgarbalkongen

Degerö bibliotek, vardagar kl. 9-15 i vagnar och lådor framför biblioteket

Gårdsbacka bibliotek, brevinkastet

Jakobacka bibliotek, brevinkastet

Kasbergets bibliotek, returneringsluckan

Mosabacka bibliotek, returneringsluckan

Munksnäs bibliotek, returneringsluckan 

Norra Haga bibliotek, brevinkastet 

Nordsjö bibliotek, returneringsluckan

Parkstads bibliotek, brevinkastet vid personalingången  

Skomakarböle bibliotek, vardagar kl. 9-13 returneringsluckan

Sockenbacka bibliotek, brevinkastet 

Sveaborgs bibliotek, brevinkastet

Södra Haga bibliotek, returneringsluckan 

Tölö bibliotek, brevinkastet vid Hummelgatan

Vallgårds bibliotek, brevinkastet vid personalingången 

Viks bibliotek, returneringsluckan

Åggelby bibliotek, vardagar kl. 10-16 i vagnar framför biblioteket

Östra centrums bibliotek, vardagar kl. 9-15

Vanda

I följande bibliotek tas returneringar emot från och med 6.5 vardagar kl.  9 - 15.

Björkby bibliotek 

Dickursby bibliotek 

Hasselbackens bibliotek 

Håkansböle bibliotek 

Lumos bibliotek 

Myrbacka bibliotek 

Mårtensdals bibliotek 

Points bibliotek 

Västerkulla bibliotek 

Bild: Vanda stadsbibliotek