Helmet-bibliotekens tjänster har återgått till det normala

Välkommen till biblioteket! Det är möjligt att besöka Helmet-biblioteken återigen som vanligt.

Helmet-bibliotekens tjänster kan åter användas utan begränsningar.

Böcker och annat material får väljas från hyllorna på ett vanligt sätt. Nästan alla lokaler och apparater kan användas och bokas normalt, och i biblioteken kan man delta i samt ordna evenemang. Närhandledning i användning av apparaterna ges normalt.

Biblioteken eller bokbussarna har inga begränsningar för hur många personer som samtidigt får vara närvarande. Bokbussarna kör sina vanliga rutter.

Biblioteken har också påbörjat meröppet.

Du hittar de aktuella öppettiderna och kontaktuppgifterna på respektive biblioteks egen webbplats: Bibliotek och tjänster.

Personer som fyllt 12 år rekommenderas att alltid använda mask inomhus.

Foto: Helsingfors stad