Helmet-bibliotekets ukrainska samling växer snabbt

Under våren har Helmet-biblioteken i ilfart grundat en samling på ukrainska. Ukrainska är ett nytt språk i Helmet-bibliotekets utbud, tidigare erbjöds ukrainsk litteratur endast av det flerspråkiga biblioteket.

Under våren har fler än tusen verk på  ukrainska beställts till Helmet-biblioteken. Största delen av dem är barnböcker. Utbudet följs upp aktivt och mer material beställs kontinuerligt.

Förutom bibliotekets egna upphandlingar har till exempel ett minnesspel donerats, vilket främjar barnens emotionella färdigheter. Donatorn är föreningen Skydda barn rf och dess samarbetspartner. Dessutom har biblioteken fått barnböckerna Molli som donation från förläggaren Lasten keskus (Publiva Oy). 

Hur hittar jag ukrainskt material i Helmet-sökningen?

Så här kan du söka material på ukrainska från Helmet-bibliotekets samlingar.

  1. Helmet-databasen finns på adressen www.helmet.fi.
  2. Välj ”Sök material” i det övre aktivitetsfältet. Välj sedan ”Avancerad sökning”.
  3. Skriv in en asterisk som sökord: *
  4. Sök det önskade språket i språkmenyn, t.ex. ukrainska.
  5. Klicka på: Tillämpa.

Verken kan reserveras gratis till vilket som helst bibliotek i Helmet-området.

Information om Helmet-biblioteken på ukrainska

Information om hur man får ett bibliotekskort och vilka tjänster Helmet-biblioteket erbjuder finns på ukrainska.

Presentation av biblioteket på ukrainska >

Gratis ukrainska e-resurser på nätet

Osvitoria erbjuder 70 ukrainska e-barnböcker, en del av dem är tvåspråkiga på ukrainska och engelska.

• 27 gratis e-böcker från förläggaren Old Lion Publishing House för hela familjen.

• En samling av gratis e-böcker från förläggaren BARABOKA för barn.

KNIGO GO innehåller flera nedladdningsbara barnböcker.

• Samlingar av Digital Library of Ukrainian Literature (Biblioteket för ukrainsk litteratur).

4read.org e-ljudböcker för barn och vuxna.

Kazkowyjswit by Storytel innehåller bland annat sagostunder på ukrainska.

Bild: Helsingfors stad / Maarit Hohteri