Helmet-bibliotekskorten som är chipkort börjar användas i Esbo, Helsingfors och Grankulla

I september 2022 så började Esbo, Helsingfors och Grankulla stadsbibliotek, av huvudstadsregionens Helmet-bibliotek, att dela ut tekniskt förnyade bibliotekskort åt kunder. Man övergår stegvis till nya kort i olika bibliotek. De nuvarande bibliotekskorten som används nu fungerar även i fortsättningen.

Chipkort ges åt nya kunder. Alla kunders kort förnyas inte automatiskt och man behöver inte ta kontakt med biblioteket p.g.a. kortförnyelsen.

Det kostar fortfarande 3 € (vuxna) eller 2 € (under 18 år) att förnya ett försvunnet eller skadat kort. Det första bibliotekskortet är avgiftsfritt.

Utöver streckkoden finns det två olika chip i de nya Helmet-chipkorten, så bibliotekskortets nummer kan i fortsättningen läsas med olika avläsare. RFID- och NFC-chip ger i framtiden nya tekniska möjligheter att utnyttja kort t.ex. i samband med utskriftservice och passagekontroll.

Helmet-bibliotekskortens utseende förändras inte, och det visuella utseendet som designats av Marja Hautala (Muuks Creative) används även i fortsättningen. Det allmänna kortet har Helmet-logo på orangefärgad botten och på kortet som är designat speciellt för barn är Helmet-logon omgiven av färggranna figurer.