Helmetsamarbetet i huvudstadsregionen fyllde 45 år

Biblioteken i huvudstadsregionen har samarbetat i 45 år. Regionen har över en miljon invånare som på det sättet fått biblioteksservice över kommungränserna. Ingen av städerna i huvudstadsregionen hade ensam kunnat erbjuda alla tjänster som ges i Helmetbiblioteken. En viktig drivkraft har varit ekonomisk: det lönar sig att förena resurser och göra gemensamma, förmånligare inköp. Samarbetet har alltid varit på frivillig grund. Besluten om gemensamma projekt fattas av Helmets ledningsgrupp som består av bibliotekens direktörer.

Just nu sitter följande personer i Helmets ledningsgrupp: Katri Vänttinen (Helsingfors), Ritva Nyberg (Esbo), Piritta Numminen (Grankulla) och Leena Toivonen (Vanda).

Adb bakom allt

Plussa juttukuva.jpg

Direktörerna för huvudstadsregionens stadsbibliotek förhandlade första gången om samarbete 22.9.1976. Den tidens lånesystem som baserade sig på mikrofilmer hade kommit till vägs ände, och det behövdes ett nytt system. På mötet konstaterades att det inte var ändamålsenligt att regionens bibliotek skulle utveckla egna biblioteksautomationssystem. Man bedömde att ett samarbetsprojekt skulle spara resurser då systemet införskaffades och då sakkunskapen i de olika städerna kunde utnyttjas gemensamt.

Människorna i huvudstadsregionen har alltid rört sig flitigt över stadsgränserna. Därför förmodade man att det skulle vara lättare för användarna om de kunde använda samma system i alla städer i regionen. Det första gemensamma systemet kallades Pääsky och togs i bruk år 1978. Efter Pääsky kom systemet GeacPlus som kallades Plussa. Det användes åren 1993 – 2003. Åren 2003 – 2013 fick användarna sina lån och andra tjänster via systemet Millennium. År 2013 byttes systemet ut och det nuvarande heter Sierra. Tjänsten Helmet-sök är en del av det gemensamma systemet.

I rapporten för utvecklandet av adb-systemen i regionens bibliotek konstaterades 1.3.1985: ”Utvecklandet av adb-system inom och mellan kommunerna har skapat väsentligt bättre förutsättningar för gemensam användning av samlingarna och sålunda förbättrat åtkomsten av publikationer i hela regionen. Som en följd av adb-samarbetet har det också uppstått andra former av regionalt, nyttigt samarbete.” Detta stämmer fortfarande.

Nyttan av gemensamt system, anskaffning och samlingar

Tack vare det gemensamma bibliotekssystemet kan användaren enkelt se i vilket av regionens över 60 bibliotek en viss bok, tidskrift, musik- eller filminspelning finns. Samma bibliotekskort kan användas i alla städer och det är enkelt att reservera material och på det sättet få tillgängliga exemplar till sitt förfogande. Låt oss säga att en bok finns i Korso, men genom att beställa den får du den på några dagar till Mosabacka eller Hagalund eller vilket bibliotek du vill. Också pocketbiblioteket Taskukirjasto kan användas av alla som har ett Helmet-bibliotekskort.

Småningom har e-böckerna blivit allt vanligare. Inom Helmet har vi insett att det är klokt att köpa in dem gemensamt för att spara resurser. För närvarande har alla som innehar ett Helmet-bibliotekskort tillgång till en mångfald av e-material via det gemensamma e-biblioteket. Om du däremot är mera intresserad av äldre litteratur eller musik kan du besöka regionens centralmagasin eller beställa materialet till vilket bibliotek som helst inom regionen. Bokmagasinet finns i källaren i Böle bibliotek och musikmagasinet i Dickursby bibliotek.

Gemensam synlighet, sammanförd sakkunskap

Under de 40 år som gått har en mängd samarbetsformer uppstått och många också lagts ner. Många kunde bekanta sig med huvudstadsregionens biblioteksservice på Helsingfors bokmässa på Helmetbibliotekens gemensamma avdelning (från år 2004). Under de senaste åren har vi bl.a. besökt på rollspelsevenemanget Ropecon. Helmets servicesidor med information om olika tjänster – där du just nu läser detta – har existerat sedan år 2012. Bibliotekspersonalen deltar i gemensamma kurser. Personalens sakkunskap blir till nytta för användarna över kommungränserna både i biblioteken och t.ex. på Helmet.fi i form av artiklar eller boktips.

För sjunde året pågår en lekfull utmaning – Helmets läsutmaning. Vi har tidvis projekt som inspirerar barn att läsa. Sedan länge har Helmetbiblioteken kommit ihåg alla regionens förstaklassare med en liten gåva – och samtidigt påmint att biblioteket är till stor nytta och glädje i skolarbete.

Helmets nätservice var innan undantagstiden länge i toppen i Taloustutkimus årliga undersökning om det mest uppskattade nätvarumärket.  Vi tackar alla våra användare för åren som gått och vi gör vårt bästa för att också i fortsättningen ge er goda bibliotekstjänster!

Text:
Marjut Saloniemi
Informationsavdelningen, Esbo stadsbibliotek


Översättning:
Susanna Söderholm
Helsingfors stadsbibliotek 

Foto: Jussi Hellsten / Helsingfors stad